قاطعانه از “حق ابتدایی انتخاب پوشش” و دستاوردهای زنان علیه “حجاب اجباری” پشتیبانی می کنیم

تشدید تعرض به زنان بی حجاب با اقدامات گوناگون” قانونی” و بکار گیری گروههای آتش به اختیار در حالتی صورت می گیرد که نه تنها تاکنون اقدامی ” قانونی” علیه  آمران و عاملان حملات شیمیایی به مدارس صورت نگرفته  بلکه این اقدام جنایتکارانه از سر گرفته شده و در آخرین حمله شیمیایی به مدارس در چند شهر کردستان( سقز، سنندج، دیواندره …) یک دانش آموز جان سپرده  و صدها دانش آموز دختر مسموم و در بیمارستان بستری شده اند

اطلاعيه سه ائتلاف سياسی در باره حجاب اجباری و حق ابتدائی انتخاب پوشش :

قاطعانه از “حق ابتدایی انتخاب پوشش” ودستاوردهای زنان علیه “حجاب اجباری” پشتیبانی می کنیم!

خیزش انقلابی و ساختار شکن زنان و مردان ایران که با قتل ژینا (مهسا) امینی بدست ماموران گشت ارشاد و با شعار”زن، زندگی، آزادی” آغاز گردید، علیرغم سرکوب خونین، با فراز و نشیب همچنان در بطن جامعه جاریست و تا سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی به راه خود ادامه خواهد داد.
در روزهای نخست اعتراضات سراسری، هزاران زن ودخترجوان در مخالفت با حجاب اجباری و دفاع از آزادی پوشش، روسری از سر برگرفته و رقص کنان به شعله های آتش سپردند.

از همان آغاز جنبش، زنان و مردان ایران با شعارهای ساختار شکنانه نشان دادند که خواسته هایشان محدود به لغو قانون حجاب اجباری وبرچیدن گشت ارشاد نیست وآنان تمامی اشکال تبعیض وستم را که حکومت اسلامی طی ٤٤ سال بر زنان، مردان و ملیت های ایران تحمیل کرده است، نشانه گرفته اند. آنان واقفند که تا سرنگونی این رژیم جنایتکار ودستیابی به خواسته‌های برحق خود همچون آزادی، برابری و عدالت اجتماعی راه دشوار و سختی در پیش دارند اما علیرغم سرکوب‌های حکومت اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای کنونی این جنبش ، حضور چشمگیر زنان بدون حجاب در خیابان ، دانشگاه، مدرسه، مراکز خرید و… است.

رژیم مذهبی، زن ستیز و ضدبشری که پایه های حکومت خود را با حمله به ابتدایی‌ترین حقوق زنان بنیان نهاد، هراسان از زنان و مردانی که کلیت نظام را نشان گرفته اند، مذبوحانه می کوشد با تعرض به “بی حجابان” در فضای عمومی یکی از سنگرهایی را که زنان با پرداخت بهایی بس سنگین فتح کرده اند بازپس گرفته وجامعه را به وضعیت سابق برگرداند غافل از آنکه تحولی که در بطن جامعه صورت گرفته است قابل بازگشت نیست.درهفته‌های اخير ولی فقیه جنایتکار و امامان نماز جمعه و برخی ازمقامات حکومتی با فریادهای وا مصیبتا ” اسلام و عفت جامعه در خطر است” برای” بی حجابان” خط و نشان کشیده و مجازاتهای گوناگونی را برای دفاع از “حجاب وعفاف” و مقابله با زنان بدون حجاب ارائه می دهند.

مقامات نظامی از جمله سردار” رادان” فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرده اند که از شنبه ۲۶ فروردین، افرادی که کشف حجاب کنند با تجهیزات هوشمند شناسایی می‌شوند و بعد از یکبار تذکر در مرحلۀ بعد به دادگاه معرفی خواهند شد. آنها همچنین با تهدید اصناف به پلمپ شدن مغازه هایشان مذبوحانه در تلاشند که علاوه بر بکاری گیری ماموران و جیره خوران خود، زنان را از حمایت اقشار مختلف مردم محروم کرده و آنان را مجبور به مقابله با زنان بی حجاب کنند. تا بحال نیزچند مغازه را به دلیل دفاع صاحبان و یا کارکنان آنان از زنان بی حجاب، پلمپ کرده اند. از دیگر ترفند های رژیم در مقابله با “بی حجابی”، تحریک احساسات خشک مذهبی هایی است که خود را موظف به “امر به معروف و نهی از منکر” دانسته و از بکارگیری خشونت علیه کسانی که عقاید دیگری دارند، ابایی ندارند چرا که نه تنها نگران مجازات قانونی نیستند بلکه می دانند که از حمایت حکومت نیز برخوردارند.
تشدید تعرض به زنان بی حجاب با اقدامات گوناگون” قانونی” و بکار گیری گروههای آتش به اختیار در حالتی صورت می گیرد که نه تنها تاکنون اقدامی ” قانونی” علیه آمران و عاملان حملات شیمیایی به مدارس صورت نگرفته بلکه این اقدام جنایتکارانه از سر گرفته شده و در آخرین حمله شیمیایی به مدارس در چند شهر کردستان( سقز، سنندج، دیواندره …) یک دانش آموز جان سپرده و صدها دانش آموز دختر مسموم و در بیمارستان بستری شده اند. این اقدامات جنایتکارانه نشانگر آنند که حکومت اسلامی از تمامی ابزار برای سرکوب و مقابله با مردمانی که تصمیم گرفته اند خود را از قید این رژیم ضد زن وضد بشری برهانند، استفاده کرده و خواهد کرد.
ما، سه ائتلاف سیاسی ضمن محکوم کردن سیاستها و قوانین ضد زن حکومت اسلامی و تبلیغاتی که علیه “زندگی بدون حجاب اجباری” انجام می‌دهد، قاطعانه از “حق ابتدائی انتخاب پوشش” دفاع می کنیم. ما بر این عقیده هستیم که تحقق جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد، بدون برابری واقعی بین زنان و مردان میسر نیست.
ما معتقدیم حق مسلم مردم ایران است که در مقابل تهاجم حکومتی مقاومت کنند و رژیم را به عقب برانند. همچنین بر این باوریم که تثبیت حق “پوشش اختیاری”، یکی از نخستین گامهای نیمی از جامعه برای رهایی از حکومت اسلامی در راستای برقراری نظامی جمهوری دمکراتیک، سکولار و فدرال در ایران است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
سه شنبه ٢٢ فروردین ١٤٠٢ – ١١ آپریل ٢٠٢٣