ادامه اعتراضات و اعتصابات کارگری، ادامه کنش های خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت : همانطور که در آستانه روز جهانی کارگر هم اعلام کردیم، اعتصاب ما کارگران پروژه ای ادامه دارد. هیچکدام از خواستهای ما پاسخ نگرفته است، این خواسته ها سراسری است و باید سراسری پاسخ بگیرد.

با تهدید  و خبرسازی های دروغین نمیتوانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید.

ما کارگران پروژه ای با این اطلاع رسانی ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی مردم میخواهیم که همچنان پشتیبانمان باشید. از همکاران نیز میخواهیم همچنان در رابطه تنگاتنگ با شورای سازماندهی باشند و هر خبری در محل کارشان بود شورا را مطلع کنند.

akhbarkargari2468@gmail.com

*ادامه کنش های خانواده های زندانیان محکوم به اعدام برای جلوگیری از اعدام بستگانشان با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه با پلاکاردهای«نه به اعدم»وشعار«اعدام نکنید»

روزدوشنبه 25 اردیبهشت، خانواده های زندانیان محکوم به اعدام درادامه کنش های دامنه دارشان برای جلوگیری از اعدام بستگانشان برای باری دیگر دست به تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیه واقع در خیابان کشاورز تهران زدند وبا در دست گرفتن پلاکاردهای«نه به اعدم»وسردادن شعار«اعدام نکنید»خواهان اعدام نکردن عزیزانشان شدند.

*اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت و گاز و فولاد و معدن که از اول اردیبهشت آغاز شد، ادامه دارد.

در این مدت بخش های مختلفی از همکاران پروژه ای با ترک کارگاه به اعتصاب پیوسته اند که بدین ترتیب دهها هزار کارگر وارد اعتصاب شدند.

افزایش ۷۹ درصدی حقوقها و  ۲۰ روز کار / ۱۰ روز استراحت دو خواست فوری ما است و در عین حال طلبهای دیگری داریم که باید پرداخت شوند.

باید امنیت محیط های کاری برقرار باشد.

ما خواستار بالا رفتن استاندارد خوابگاهها، کیفیت غذا و وضع درمان هستیم و درمان رایگان باید شامل همه همکاران شاغل ما در نفت بشود.

ما به امنیتی بودن محیط کارمان اعتراض داریم و تجمع و اعتراض را حق مسلم خود میدانیم و اینها همه یعنی باید دست پیمانکاران مفتخور از محیط های کاری کوتاه شود.

در این مدت پیمانکاران، کارفرمایان و مقامات مسئول به انواع تهدیدات و ترفندها دست زدند تا اعتصاب ما را  بشکننند اما موفق نشده اند و اعتصاب ادامه دارد.

تهدید کردند که نیروی جدید به کار خواهند گرفت و کارگران قبلی قراردادشان پایان داده میشود اما بعد از سایت های رسمی دولتی از جمله ایلنا  خودشان بر شکست این طرح اذعان کردند.

تهدید به دستگیری و تلاش برای تفرقه افکنی در صفوف اعتصاب از طریق پخش اخبار کاذب بخش دیگری از تلاش هایشان در این جهت بوده است که با هوشیاری و اتحاد خود خوشبختانه همه را خنثی کرده ایم الان هم  چون با تعطیلی کار و اعتصابمان کارگاه ها را تخلیه کرده ایم تبلیغات راه انداخته اند که اعتصاب تمام شده و کارگران به کار بازگشته اند.

ما این تبلیغات را کاذب و سیاستی در به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و تفرقه در صف اعتصاب و برداشتن توجه جامعه از اعتصابات میدانیم.

همانطور که در آستانه روز جهانی کارگر هم اعلام کردیم، اعتصاب ما کارگران پروژه ای ادامه دارد.

هیچکدام از خواستهای ما پاسخ نگرفته است، این خواسته ها سراسری است و باید سراسری پاسخ بگیرد.

با تهدید  و خبرسازی های دروغین نمیتوانید ما را از پیگیری مطالبات برحقمان برحذر کنید.

ما کارگران پروژه ای با این اطلاع رسانی ضمن قدردانی از حمایت های همیشگی مردم میخواهیم که همچنان پشتیبانمان باشید.

از همکاران نیز میخواهیم همچنان در رابطه تنگاتنگ با شورای سازماندهی باشند و هر خبری در محل کارشان بود شورا را مطلع کنند.

زنده باد اتحاد کارگران

زنده باد اعتصاب

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

*اعتصاب کارگران IGC دشت‌عباس دهلران درحالی وارد روز بیست‌ و ششم شدە است کە حقوق برج دوازده سال قبل هنوز پرداخت نشده است.

فشار و تهدید بر کارگران اعتصاب کنندە کماکان ادامە دارد…

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه

منبع:کانال کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

*پنجمین دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشوردرسال جدید نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان بابرپایی تجمع،راهپیمایی ،سردادن شعارها وبرافراشتن پلاکاردها مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های

أصفهان(شهراصفهان)

چهارمحال و بختياری(شهرکرد)

خراسان رضوی(شهرمشهد)

خراسان شمالی(شهربجنورد)

خوزستان (شهراهواز)

کردستان (شهرسنندج)

کرمانشاه(شهرکرمانشاه)

لرستان(شهر خرم آباد)

مرکزی (شهراراک)

شعارها:

«دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»

«یه دزد اگر کم بشه مشکل ما حل میشه»

«تا حق خود نگیریم ازپا نمی نشنیم»

«حقوق نصف ونیمه سکوت کنیم همینه»

«این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی»

«سلطانی دروغگو حاصل وعده هات کو»

«شرکت پر درآمد چه برسر تو آمد»

«اختلاس تورم بلای جان مردم»

«عدالتی ندیدیم فقط دروغ شنیدیم»

تصاویر:

اراک:

اهواز:

بجنورد:

خرم آباد:

شهرکرد:

*تهدید بازنشستگان شوش.

با تهدید ما را نترسانید،حق گرفتنی است!

طی  روز اخیر بازنشستگان تامین اجتماعی شوش مورد تهدید قرار گرفته اند.

در روز های اخیر شماری از بازنشستگان از طریق  شمار تلفنهای ناشناس و در مواردی حتی حضوری، تهدید به پرونده سازی امنیتی  و بازداشت شده اند.

این در حالی است  که بر اساس  اصل (۲۷)قانون اساسی تجمعات که بدون حمل سلاح و در راستای مطالبات صنفی ومدنی باشد بلا مانع می باشد.

از جمله افرادی که مورد تهدید قرار گفته اند، عبارتند از  عیسی شوهانی،  فریدون نیکو فرد ، و عیسی مظفری .

درضمن مصوبه اخیر دیوان عدالت داری مبنی بر به رسمیت شناختن تجمعات  ضمیمه متن می باشد.

دوشنبه /۲۵/اردیبهشت/۱۴۰۲ 

دیوان عدالت اداری  #قانونی بودن #فعالیت های_صنفی را تایید نمود .

رای دیوان به شرح زیر میباشد :

طبق نظر قضات شعبه ۴۵  / به شماره دادنامه      ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۶۹۸۵۷۹مورخه    ۱۴۰۱/۱۱/۱۱و رای قضات شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۷۶۳۴مورخه

۱۴۰۲/۲/۵ برگزاری تجمعات مسالمت آمیز که توسط اشخاص و به منظور

#دفاع از  #منافع_صنفی و شغلی صورت پذیرد، آزاد بوده و نیاز به #اخذ_مجوز موضوع مواد ۱۳,۱۱,۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را #ندارد.

هم صنفی های عزیز توجه فرمایید هیچ مقامی و یا ارگانی نمی‌تواند و این اجازه را ندارد که جلوی تجمعات بازنشستگان را بگیرد و یکبار برای همیشه این ترس و اظطراب را کنار کذاشته و برای حق قانونیمان که همانا ماده ۹۶ و ۱۱۱ می‌باشد تجمعات را ادامه دهیم ، البته توجه داشته باشید در تجمعات از هرگونه شعار سیاسی پرهیز نموده تا هیچ مقامی نتواند از این تجمعات سو استفاده و ممانعت نماید.

برگرفته از کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

*تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری کرج نسبت به سطح نازل حقوق ومشکلات معیشتی ناشی از آن مقابل ساختمان  شهرداری مرکزی

روز دوشنبه 25 اردیبهشت، کارکنان بخش اداری شهرداری کرج برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق ومشکلات معیشتی ناشی از آن  دست به تجمع مقابل ساختمان  شهرداری مرکزی زدند و خواهان افزایش حقوق شدند.

*تجمع اعتراضی جمعی از اهالی موسیقی مقابل خانه موسیقی در حمایت از دانشجویانِ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و محکوم کردن تعرض و ضرب و شتم دانشجویان و اساتید و شکستن ساز توسط حراست دانشگاه.

همچنین در جلسه‌ی هیئت مدیره خانه موسیقی ایران در روز گذشته،۲۴ اردیبهشت، اعضای هیئت مدیره به برخورد خشونت طلبانه حراست دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران که منجر به شکستن ساز یکی از دانشجویان و همچنین هتک حرمت چند نفر از اساتید نام آشنای دانشگاه شده، اعتراض کرده و مراتب نارضایتی خود را اعلام کردند.

کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

۲۵اردیبهشت ۱۴۰۲

*تداوم بی خبری از عزیز قاسم ‌زاده  

عزیز قاسم زاده معلم دربند از ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ به همراه دو تن دیگر از همکارانشان، اقایان محمود صدیقی پور و انوش عادلی در زندان لاکان رشت به سر می بردند، اگر چه در این بازه زمانی یک ماهه و اندی پیشتر نیز آقای عزیز قاسم زاده برای بازجویی کوتاه مدت فراخوانده شده  و چند نوبت با  محدودیت و ممنوعیت تماس چندین روزه  و ممنوع الملاقاتی مواجه شده بود، اما این بار  از روز یکشنبه ۲۴ فروردین از زندان لاکان به مکان نامعلومی منتقل شده است، بدون اینکه از مکان وی اطلاعی در دست باشد و حتی تماس کوتاهی با خانواده داشته باشد.

این امر بر نگرانی افراد خانواده و دوستان و به ویژه مادر سالخورده وی به شدت افزوده است.

انتظار می رود نیروهای قضایی و امنیتی با احترام به قانون از ادامه چنین روندی که چهره سیستم قضا را ناصواب ساخته و بر بی اعتمادی عمومی دامن می زند، دست برداشته و این معلم عزیز به زندان لاکان بازگشت داده شود.

*کانون نویسندگان ایران: بازداشت و صدور احکام ظالمانه را بی‌درنگ متوقف کنید

حاکمیت در سال نو‌ پرونده‌ی بسیاری از فعالان را به مرحله‌ی اجرا گذاشته و احکام صادره را با شتاب به مرحله‌ی اجرا رسانده است. در این میان ماشین سرکوب و ستم کە با هرانچە انسانی است یکسر بیگانه است، سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی و کامیار فکور، روزنامه‌نگار و فعال کارگری را مطابق معمول این سالها، بە اتهام واهی پشت درهای بستە محاکمە و با حکمی ظالمانە راهی زندان کرد.

سروناز احمدی، بە همراە همسرش کامیار فکور، در جریان اعتراضات ۱۴۰۱  بازداشت و در‌ شعبەی ۱۵ دادگاە انقلاب محاکمە شدند.

سروناز احمدی مترجم کتاب «انقلاب در نقطەی صفر» بە اتهام تبلیغ علیە نظام بە یک سال، و اجتماع و تبانی بە قصد برهم زدن امنیت ملی بە ۵ سال حبس محکوم شدە بود که در دادگاە تجدید نظر مدت زندانش بە سە سال و سە ماە حبس کاهش یافت. اما چندی بعد این زوج جوان در یک دیدار جمعی، بار دیگر بازداشت شدند و حکم سە سال و سە ماە زندان سروناز‌ احمدی بە اجرا در آمد. کامیار فکور نیز که حکم یک سال زندانش در دادگاه تجدید نظر به ۸ ماه حبس تقلیل یافته بود به زندان اوین منتقل شد.

در روزهای پس از قتل مهسا امینی شمار زیادی از نویسندگان بازداشت و احضار شدند که سرنوشت پرونده‌ی برخی از آنان از جمله مهدی بهمن، نویسنده، هنوز روشن نیست. اکنون سروناز احمدی، مترجم جوان نیز به فهرست نویسندگان زندانی افزوده شده است.

این رویه‌ی بگیر و ببند که حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌ها بر آن پافشاری کرده، مصداق بارز سانسور و نقض آزادی بیان است.

 هر انسانی کە دل در گرو آزادی و شان و کرامت انسانی دارد و هر تشکل آزادی‌خواە باید خواهان آزادی بی‌‌ قید و شرط سروناز احمدی و کامیار فکور و همەی نویسندگان و رونامه‌نگاران، فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.

*آنیشا اسداللهی معلم و مترجم به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 آنیشا اسداللهی معلم، فعال کارگری و مترجم سندیکای کارگران شرکت واحد به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که ۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ آنیشا اسداللهی به همراه همسرش کیوان مهتدی و تعدادی از معلمان و فعالین کارگری، از جمله اعضای سندیکا، در پرونده موسوم به دو فعال سندیکایی فرانسوی دستگیر شدند. ایشان با قید وثیقه به طور موقت آزاد شد و همسر ایشان، کیوان مهتدی، همچنان با گذشت بیش از یکسال در کنار دیگر معلمان و کارگران در زندان به سر می­برد و از آزادی ایشان ممانعت می­‌شود.

 سندیکای کارگران شرکت واحد حکم صادره علیه آنیشا اسداللهی را بشدت محکوم میکند. بازداشتهای متعدد آنیشا اسداللهی و اتهامات واهی و احکام ناعادلانه علیه ایشان ذره ای حقانیت و وجاهت قانونی و انسانی ندارد و باید بطور کامل ملغی گردند.

 سندیکای کارگران شرکت واحد بار دیگر خواهان لغو احکام سنگین صادر شده علیه فعالین کارگری و معلمان بوده و خواستار مختومه اعلام کردن پرونده­‌سازی موهوم علیه فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و فعالین مدنی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

*برگزاری جلسه دادگاه کارگر زندانی داود رضوی

امروز ۲۵ اردیبهشت دومین جلسه دادگاه داود رضوی کارگر زندانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه فقط وکیل داود رضوی حضور داشت. وکیل وی اتهام اجتماع و تبانی در مورد این کارگر سندیکایی را قبول  ننموده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان مختومه شدن پرونده و  آزادی کارگر زندانی داود رصوی و همچنین لغو احکام سنگین صادر شده علیه فعالین کارگری و معلمان بوده و خواستار مختومه اعلام کردن پرونده­‌سازی موهوم علیه فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و فعالین مدنی می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

*تا یید حکم دو ترم تعلیق در کمیته انضباطی و روند حذف تدریجی محمد شباهتی از دانشگاه تهران

حکم بدوی دو ترم تعلیق از تحصیل محمد شباهتی، دانشجوی انسان‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فعال صنفی دانشجویی این دانشگاه، در جلسه‌ی تجدیدنظر و بدون حضور این دانشجو، تایید شد.

این دانشجو از ترم پاییز سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ از دریافت هرگونه خدمات آموزشی محروم شده است. سامانه‌ی آموزشی این دانشجو در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در پی اعتراض دانشجویان به دخالت حراست در تفکیک جنسیتی زمین بازی فوتبال دانشکده‌، در روندی غیرقانونی بسته شد.

شباهتی که در روز ۱۶ آذر ۱۴۰۲، بازداشت شده بود، پس از آزادی با جلسه‌ی کمیته‌ی انضباطی دیگری مواجه شد. حکم دو ترم تعلیق این دانشجو در شرایطی در جسله‌ی تجدیدنظر تایید می‌شود که دانشگاه از ارائه‌ی هرگونه مدرکی برای اتهامات این پرونده خودداری کرده است.

لازم به ذکر است این دانشجو غریب به هفت ماه است در شرایط ممنوع‌الورودی به سر می‌برد و آموزش دانشکده‌ی علوم اجتماعی از پیگیری روند آموزشی این دانشجو حتی به صورت غیرحضوری نیز سر باز زده و و خانم شاپوری از اعضای آموزش دانشکده عنوان کرده است که «در طول مدت ممنوع‌الورودی، هیچ خدمات آموزشی‌ به محمد شباهتی تعلق نمی‌گیرد.». این ادعا در شرایطی مطرح شده که اگر معافیت تحصیلی این دانشجو تمدید نشود، منجر به اخراج آموزشی این دانشجو از دانشگاه شده که به صراحت در تضاد با مفاد آیین‌نامه‌های انضباطی دانشگاه است.

*محکومیت زانا سجودی توسط کمیته انضباطی

زانا سجودی دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران و یکی از قهرمانان کاراته توسط کمیته انضباطی به یک ترم منع موقت از تحصیل با احتساب در سنوات ، توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو محکوم شد.

*بازی با جان عابران و ممانعت از اعزام اتوبوس‌ها با مشکل فنی به دستور معاونت بهره‌برداری سامانه ۴

بنا به گزارشات رسیده ار همکاران، امنیت جانی عابران در خط هفت سامانه چهار در خطر است.

بوق اکثریت اتوبوس‌های خط هفت سامانه چهار دچار مشکل فنی شده است و شرکت واحد موظف است نسبت به تعمیر بوق‌ها رسیدگی کند. حال آنکه، به دستور معاونت بهره برداری راننده حق ندارد به دلیل خرابی بوق، اتوبوس را به تعمیرگاه اعزام کند.

به گفته رانندگان این سامانه، در چنین شرایطی امکان تصادف با عابران پیاده، موتور سواران و همچنین دیگر خودروها بسیار بالا رفته است. حتی در مواردی راننده وادار شده است با فریاد زدن شرایط را کنترل کند که عواقب و تهدیدهای انضباطی با خود داشته است.

از سمتی با افزایش دما و هرچه گرم‌تر شدن هوا خرابی کولر معضل جدی در خط هفت سامانه چهار ایجاد کرده، به طوری که اعتراض به حق مسافران را نیز با خود به همراه داشته است. به خاطر ازدحام مسافر و به درخواست مسافرها راننده ها مجبورند درب جلو سمت کابین راننده  را باز نگهه دارند تا هوای داخل اتوبوس خنک شود که به دنبال  این باز بودن درب احتمال هر لحظه سقوط مسافر از رکاب اتوبوس را به همراه خواهد  داشت.

در صورت تداوم این وضعیت مسئولیت کامل امنیت عابران، رانندگان و مسافران سامانه چهار تماماً برعهده شرکت واحد علی الخصوص معاونت بهره‌برداری است.

چاره کارگران وحدت و‌ تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲