محاصره کارگران معدن سونگون، جدیدترین مطالب حمله با بولدیزر به راهپیمایی کارگران معدن سونگون

از ساعات اولیه بامداد یکشنبه ۱۴ آذرماه، نیروهای انتظامی و گارد ویژه با حضور گسترده در ورودی مجتمع مس سونگون مانع از تردد کارگران می‌شوند.


به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران حضور این همه نیرو برای سرکوب اعتراض کارگرانی که تنها حقوق پایه‌ای خود را طلب می‌کنند نشان از همدستی نهادهای حاکمیتی با مافیای چپاولگر معدن دارد.
مدیران مجتمع در جلسه ۱۲ آذر به شکل تهدیدآمیز به کارگران اعلام کرده بودند که چنانچه به اعتصاب خاتمه ندهند با دولت طرف خواهند بود.

حدود نیمی از کارگران اعتصابی شب گذشته را در داخل خوابگاه‌ها مانده‌اند و نیمی نیز به منازل خود برگشته بودند که از صبح زود که قصد برگشت به محوطه معدن را داشتند توسط نیروهای انتظامی از ورود و تردد کارگران جلوگیری شده است.

لازم به ذکر است که خانواده‌های این کارگران اعلام کرده‌اند که چنانچه اتفاقی برای کارگران اعتصابی روی بدهد همگی از ارومیه، تبریز، ورزقان و اهر به محوطه مجتمع خواهند آمد و دست به اعتراض خواهند زد.

سايت “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” :
مسئولان «آب، غذا و اینترنت» کارگران اعتصاب کننده معدن سونگون آذربایجان را قطع کردند

جدیدترین مطالب حمله با بولدیزر به راهپیمایی کارگران معدن سونگون
حدود نیمی از کارگران اعتصاب کننده معدن سونگون ورزقان شب گذشته را در داخل خوابگاه‌ها مانده‌اند و نیمی نیز به منازل خود برگشته بودند که از صبح امروز نیروهای انتظامی ایران با استقرار گسترده نیرو، از ورود این کارگران به معدن و تردد کارگران داخل معدن به بیرون جلوگیری می کند.

در روزهای گذشته نیز مسئولان دولتی ایران و کارفرمایان معدن مس سونگون آزربایجان که اکثرا غیربومی و از اهالی استانهای فارس نشین مرکز ایران هستند، آب، غذا و اینترنت کارگران اعتصاب کننده معدن مس سونگون را نیز قطع کرده بودند.

دیروز شنبه نیز جرثقیل یکی از شرکت‌های غارت کننده معدن سونگون با سرعت زیاد و بدون هیچ‌گونه اخطاری به سوی کارگران معترض هجوم برد که با هشیاری کارگران از بروز فاجعه پیش‌گیری شد.

بیش از ۲ هزار نفر از کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان، از شش روز پیش در اعتراض به «پایین بودن حقوق شان، وضعیت نامناسب کاری و تبعیضات صورت گرفته بر علیه آنان در مقایسه با کارگران معدن مس کرمان»، دست به اعتصاب زده اند.

این چندمین بار طی ماههای گذشته است که کارگران معدن مس سونگون دست به اعتصاب می زنند و علیرغم وعده های مسئولان، با گذشت چندین ماه هنوز مشکلات این کارگران آزربایجانی مرتفع نشده است.

معدن مس سونگون ورزقان آزربایجان «بزرگترین معدن مس خاورمیانه» است و ۴٠درصد مس تولیدی ایران از ذخایر این معدن عظیم آزربایجان تامین می شود. اما در نتیجه سیاست های تبعیض آمیز حکومت ایران، مردم آزربایجان سودی از این معدن نمی برند و با انتقال خام مواد معدنی آن به کرمان، سود این معدن عظیم به جیب مردم فارس این مناطق سرازیر می شود. مردم تورک منطقه نیز با فقر، بیکاری و مهاجرت دست به گریبانند.

از جمله شعارهای تظاهر کنندگان که به ترکی و فارسی شعر میدادند :

کارگریک، ایشله‌ریک، ذیللته باش ایمه ریک (کارگر هستیم کار می‌کنیم، به ذلت تن در نمیدهیم)

بیر یئمه ریک، ایشمه ریک، عدالتی ایسته ریک(ما نمیخوریم و نمینوشیم، عدالت را میطلبیم)

نه شرقی، نه غربی، کرمان سونگون نه فرقی؟

تحقق وعده ها، بدون آب و غذا

حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاری

ويدئو