گزارش برگزاري کنگره يازدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

کنگره يازدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در اوايل مرداد ماه 1393 ( اواخر ژوئيه 2014) برگزار شد.  کنگره، با اعلام يک دقيقه سکوت با ياد و خاطره جانباختگان راه آزادی از طرف هيئت رئيسه موقت، کار خود را اغاز کرد.

 پس از گزارش هيئت رئيسه موقت در مورد وضعيت اعضا و اعلام رسميت کنگره، آئين نامه پيشنهادی کميته مرکزی و موضوعات دردستور به بحث و بررسی گذاشته شد. علاوه بر دستور جلسه مندرج در آئين نامه پيشنهادی، هم چنین مطرح شد که الف- کمیسیون بررسی شکایت مصوب کنگره دهم و گزارش آن، ب- نقد عملکرد دوساله ک.م، ج- گزارش مالی ک.م، نیز به دستور کار کنگره افزوده شود.  بعد از بحث و رای گیری، بررسی کار کمیسیون شکایت منتخب کنگره دهم وارد دستور کار کنگره شد ولی دو مورد دیگر رای لازم را نیاوردند. در نهايت کليت آئين نامه با دستور کار زیر به رای گذاشته شد:

 انتخاب هیئت رئیسه دائم

  • اوضاع سیاسی
  • ارزیابی از ائتلاف‌ها و اتحادهای سیاسی
  • ارزیابی از روند وحدت
  • بررسی کار کميسيون شکايت منتخب کنگره دهم
  • انتخابات کمیته مرکزی

 آئین نامه با 90 درصد آرا موافق ( و 5 درصد مخالف) تصويب شد.

سپس هيئت رئيسه دائم کنگره انتخاب شد و کنگره کار خود را آغاز کرد.

درکنگره یازدهم علاوه بر اعضای شرکت کننده، مهمانانی از نیروهای نزدیک به سازمان و کنشگران چپ، هيئت‌های نمايندگی احزاب و جريانات زير حضور داشتند:

 حزب کومه له کردستان ايران به سرپرستی دبير کل اين حزب آقای عبداله مهتدی

  • حزب دمکرات کردستان ايران به سرپرستی آقای شاهو حسينی نماينده اين حزب در خارج از کشور
  • جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران با نمايندگی آقای فرهنگ قاسمی
  • سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به سرپرستی آقای بهروز خليق
  • شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران با نمايندگی آقای خسرو اميری

طبق روال کنگره‌های سازمان، ميهمانان در تمامي مباحث کنگره جز انتخاب کميته مرکزي حضور داشتند و از حقوق کامل براي شرکت در مباحث و اظهار نظر به جز شرکت در رای گيری‌ها، برخوردار بودند. همچنین پیام مهمان‌ها در کنگره قرائت شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

کنگره یازدهم هم چنین همزمان بود با تداوم حملات مجدد ارتش اسرائيل به غزه و کشتار مردم بی‌دفاع آن به بهانه مقابله با موشک پرانی‌های حماس. شرکت کنندگان طی پيامی انزجار خود را از کشتار دست جمعی مردم غزه ، بمباران خانه و کاشانه آنان، تخریب بیمارستان‌ها و مدارس و بمباران اماکن عمومی توسط دولت اسرائیل ابراز داشتند و همبستگی خود را با ملت فلسطين اعلام کردند.

مباحث و انتخاب کميسيون‌ها

 نخستين موضوع، بحث سند  سياسی بود. پس از سه دور بحث روی مسائل سیاسی، از ميان دو سند ارائه شده به کنگره (سندی با امضا کميته مرکزی و سند ديگری با امضای علی جلال، منتشره در سایت سازمان در بخش سیاسی )، سند پيشنهادی کميته مرکزی با اخذ بيش از 69 درصدآرا موافق (و حدود 8 درصد مخالف)، مبنای کار کميسيون سند سياسی قرار گرفت.

 8 درصد شرکت کنندگان با سند دوم اعلام موافقت کردند. این سند رای مخالف نداشت.

سپس کميسيون سند سياسی از میان داوطلبان انتخاب شد.

مباحث  بعدی، ارزیابی از ائتلاف‌ها و اتحادهای سیاسی  و روند وحدت (پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ) بودند. برای هر کدام از این دو مبحث،  دو دور بحث اختصاص داده شد و سپس کميسيون‌های مربوطه انتخاب شدند. قرار شد مبنای کار آنها، پيشنهادات دريافتی از طرف شرکت کنندگان در کنگره باشد.

اسناد و قرارهای مصوب کنگره يازدهم

هر سه کميسيون منتخب، جداگانه، سند وقرارهای پيشنهادی را برای رای گيری به کنگره ارائه دادند. نتيجه مصوبات در سه مورد بحث به قرار زير است:

سند سياسی:

ابتدا سخنگوی کمیسیون سیاسی نحوه برخورد کمیسیون به پیشنهادات را به اطلاع شرکت کنندگان رساند. در اکثر موراد اصلاحات و پیشنهادات به سند وارد شده بودند و در موراد معدودی احتیاج به رای کنگره بود که پس از رای گیری آنها، کليت سند سیاسی پیشنهادی با اصلاحات و تغييرات به رای گذاشته شد  و با اخذ 75 درصد آراء موافق (و 16 درصد مخالف) تصویب گشت.

رجوع شود به : «اوضاع سياسی و سياست های ما» مصوبه کنگره يازدهم

ارزیابی از ائتلاف‌ها و اتحادهای سیاسی :

قرار «تقويت اتحاد نيروهای جمهوريخواه» تنها پيشنهادی بود که به  کميسيون مربوطه داده شده بود. این قرار با اخذ بيش از 77 درصد آرا موافق تصویب شد.

رجوع شود به : «قرارتقويت اتحاد نيروهای جمهوريخواه» مصوب کنگره يازدهم.

ارزیابی از روند وحدت :

دو قرار به این کمیسیون ارائه شده بود. قرار اول  با اخذ 79 درصد آرا بدون مخالف تصويب شد

رجوع شود به : «قرار در مورد پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ»

قرار دوم از 9 درصد آراء موافق، 22 درصد مخالف  برخوردار بود. رجوع شود به قرار شماره 2 « پيشنهاد در رابطه با “پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ”»

بررسی کار کميسيون شکايت منتخب کنگره دهم

موضوع کار کمیسیون، شکایت یکی از اعضا از کمیته مرکزی در مورد افزودن عبارتی در سند مصوب کنگره نهم بود. در کنگره دهم کمیسیونی برای بررسی این شکایت انتخاب شده بود. شکایت ناظر بر این بود که کمیته مرکزی  منتخب کنگره نهم عبارت «تحریم سپاه پاسداران رژیم» را بدون آن که در کنگره به تصویب رسیده باشد، پس از پایان کنگره و در هنگام انتشار اسناد کنگره، به سند سیاسی اضافه کرده است و این مورد  دست بردن در سند مصوبه کنگره میباشد.

کمیسیون بایدصحت این مسئله و این که کمیته مرکزی بدون مصوبه کنگره چنین عبارتی را به سند اضافه کرده بود را روشن کرده و به کنگره بعدی گزارش میداد. کمیسیون اعلام کرد که به اسناد لازم دسترسی نداشته است ولی فکر می‌کند که عبارت مورد نظر، بدون تصویب کنگره،  افزوده شده است.  نماینده کمیته مرکزی اعلام کرد سندی غیر از نوارهای کنگره موجود نیست و کمیسیون می‌توانست هر وقت که می‌خواست به آنها مراجعه کند. بعد از ارائه گزارش کمیسیون و نیز توضیح نماینده کمیته مرکزی سه پيشنهاد مجزا طرح  و به رای گذاشته شدند:

 1 – تائید شکایت و اصلاح متن  مصوبه(رای موافق ١٣ در صد، مخالف ٩ درصد )

 2 – تمديد کار کميسيون (موافق ٤٨درصد, مخالف ٩درصد )

 3- اعلام خاتمه کار کميسيون (موافق ٤٨درصد, مخالف ٩درصد )

 از آنجا که هيچ کدام از اين پيشنهادات حائز اکثريت آراء کنگره نشدند، اين موضوع از دستور کار خارج شد.

انتخاب کميته مرکزی

آخرين موضوع در دستور، انتخابات کميته مرکزي بود. نخست تعداد اعضا اين کميته تعيين شد. پس از نهائی شدن ليست کانديداها، انتخابات صورت گرفت  و کميته مرکزی با تعداد مورد نياز و با کسب آرا لازم، انتخاب شد.

قراری برای تقويت اتحاد نيروهای جمهوريخواه

مصوبه کنگره يازدهم

  هدف اين قرار، تلاش برای همگرائی و اتحاد بين نيروهای جمهوری خواه دمکرات و تامين فعاليت متحدانه آنها می‌باشد. چشم انداز اين قرار شکل‌گيری يک ائتلاف پايدار سياسی جمهوری خواهی دمکرات و لائيک است.

در بين اپوزيسيون حکومت اسلامی، نيروهای جمهوری خواه دمکرات وسيعا فعالند. و هم چنين اشتراکات بسياری در بين اين نيروها در رابطه با مبانی جمهوری خواهی وجود دارد. اما تجربه دهه اخير به وضوح نشان می‌دهد که عليرغم اين اشتراکات ، همگرائی و اتحاد بين اين نيروها بسيار محدود بوده است. تلاش‌های تاکنونی برای همگرائی ميان جمهوری خواهان تنها محدود به برخی فعاليت‌های جمعی حول دفاع از حقوق بشر، آن هم بسيار ضعيف و کمرنگ بوده است.

از سوی ديگر اوضاع بحرانی ايران، نياز به افزايش تلاش‌های تاکنونی برای شکل‌گيری يک ائتلاف سياسی جمهوری خواهی را دو چندان کرده است.

نيروهای جمهوری خواه مورد نظر، شامل نيروهائی است که در برنامه های خود باور به جمهوری خواهی را نشان داده‌اند و بر چند محور زير توافق دارند:

–         گذار از کليت حکومت جمهوری اسلامی

–         استقرار يک حکومت دمکراتيک متکی بر رای مردم و جدائی دين از دولت

–         تامين برابر حقوقی شهروندان، تعهد و تضمين حقوق و آزاديهای مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشرو پيمانهای الحاقی آن

–         لغو کليه قوانين تبعيض آميز در همه عرصه‌ها

–         تامين حقوق مليت‌های ساکن ايران

کميته مرکزی موظف است تا در گام اول هياتی را مامور کند تا در فاصله حداکثر سه ماه با ديگر سازمان‌های جمهوری خواه تماس گرفته و ضمن تشريح تلاش‌های ما، از آنها برای شرکت در يک نشست و گفتگو پيرامون چالش‌های ائتلاف جمهوری خواهی دعوت کند.

نتايج اين نشست، نقشه ادامه راه را ترسيم خواهد کرد.

قرار در مورد پروژه “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ”

قرار شماره یک مصوبه کنگره يازدهم

 در پی تلاش‌های بسيار از جانب نيروهای مشارکت کننده، پروژه “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ” از يکسال پيش وارد مرحله اجرائی شده است. از آنجا که اجرای هرچه سريعتر و نقشه‌مند اين پروژه، يکی از عوامل مهم موفقيت اين پروژه محسوب می شود، لازم است تا بر پايه منشور “فراخوان” اين پروژه، در مهلت تنظيم شده در “نقشه راه” پيش رفته و سرانجام آن روشن شود.

کميته مرکزی موظف است تا اين روند را پيگيری کند.

پيشنهاد در رابطه با “پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

قرار شماره دو  (این قرار به تصویب نرسید)

کنگره يازدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اعلام می کند:

1 – روند پيشبرد پروژه وحدت تا بحال کند بوده است

2 – تلاش در پيشبرد اين پروژه، عملا باعث افت فعاليت‌های سياسی سازمان ما شده است

3 – کنگره، کميته مرکزی منتخب را موظف می کند که پيشبرد فعاليت‌های سياسی سازمان، شرکت فعال در مبارزات جاری مردم ايران، را در صدر وظايف خود قرار دهد

علی جلال