اطلاعیه در حمایت از اعتصابات کارگران معادن مس سونگون و زرقان

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در حمايت از کارگران اعتصابی معادن مس سونگون و زرقان

اطلاعیه در حمایت از اعتصابات کارگران معادن مس سونگون و زرقان !

طی ماهها و روز های اخیر شهر های مختلف ایران صحنه حضور پر شور کارگران و زحمتکشانی بوده است که از گرانی، بی حقوقی و سرکوب به ستوه آمده و پای در میدان اعتراض و اعتصاب گذاشته اند. این اعتراضات و اعتصابات توسط کارگران شاغل و باز نشسته و در شهرهای کوچک و بزرگ کشورصورت گرفته و همچنان ادامه دارند. برای نشان دادن ابعاد و عمق این اعتراضات کافی است که به دهها تجمع اعتراضی و حداقل ٣٥ مورد اعتصاب درخرداد ماه سال جاری اشاره نماییم.

اعتصاب یکپارچه و متحدانه بیش از سه هزار کارگر زحمتکش معادن مس سونگون و زرقان هر چند جدید نیست و سابقه طولانی دارد اما موج تازه این اعتصابات  که در شرکت های پیمانکاری آهن آجین، مبین، نوآوران، زحل و ندای رهاوی آغاز شده است، واکنش سبعانه و سرکوب گرانه حکومت اسلامی را در پی داشته و رژیم از ترس ادامه اعتصابات و پیوند آن با مبارزات خیابانی،  شمار بزرگی ازنیروهای ویژه پلیس را به محل معدن و شهر زرقان اعزام نموده است. کارگران که بعد از مدتهای مدید اعتراض، هیچ گونه اجابت وعده و وعیدها را نه از سوی سرمایه داران و نه از سوی مسئولین  حکومتی مشاهده نکرده اند، اکنون به اعتصاب مجدد دست زده و راههای منتهی به معدن را مسدود نموده اند. خواست اصلی هزاران کارگر شاغل در این مجموعه اجرای همسان سازی دستمزد با کارگران رسمی و کارگران سایر معادن کشور واجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل می باشد، خواستی که چند ماه پیش حتی خود رئیسی هنگام بازدید از معدن قول آنرا در اجتماع اعتراضی کارگران داده بود.

طی چند روز گذشته نیز بازنشستگان تامین اجتماعی درادامه تجمّعات هفته های اخیر و در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی کار و سخنان توهین آمیز محّمد مخبر دزفولی (معاون رئیسی جلاد که بازنشستگان  را تنها مصرف کنند گان و سربار دولت خوانده بود)، به حضور اعتراضی خود در خیابان تداوم بخشیده اند. کارکنان رسمی مخابرات کشور نیزدر چندین شهر و در اعتراض به عدم پرداخت هزینه های بهره وری و کاهش حق جذب، دست به اعتصاب زده اند. زمزمه های اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت نیز دراعتراض به تورم و گرانی سر سام آور و عدم تطابق هزینه ها و در آمد نیز به گوش می رسد. پرستاران نیز که در دوران پاندمی کرونا با به خطر انداختن جان خود بر سر کار حاضر بودند، اکنون در اعتراض به اخراج انبوه حدود پنج هزار پرستار «طرحی» و سایر کادر درمان به اعتراضات خیابانی پیوسته اند. پیشتر نیز اعتراضات بیش از ١٣٠٠ کارگر معدن کرمیت فاریاب کرمان  در مخالفت با خصوصی سازی و اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه تهران، در اعتراض به سطح پایین دستمزد و افزایش ساعات کاری را شاهد بوده‌ایم.

همزمان با شروع اعتصاب، مسئولان حکومتی تلاش نموده اند تا با ایجاد جو سرکوب، دستگیری و ترس، از ادامه اعتصاب جلوگیری نموده و از حضور کارگران در سطح شهر جلوگیری نمایند.

اکنون نیروهای یگان ویژه به تعداد زیاد هم در محل معدن و هم در شهر زرقان، استقرار یافته و همزمان شماری از کارگران اعتصابی بازداشت شده اند.

در تقابل با ایجاد جو امنیتی توسط حکومت، کارگران این معادن به اعتصاب خود ادامه داده و تهدید نموده اند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان و عدم آزادی همکاران دستگیر شده، اعتراضات و تجمّعات خود را به سطح شهر منتقل خواهند کرد. هم اکنون کارگران در محل معدن راه خروج کنستانتره مس را مسدود کرده اند.

 بیش از چهار دهه حاکمیت فاجعه بار رژیم اسلامی جزخفقان و فقر و فاقه  دستاوردی برای کارگران و زحمتکشان میهنمان در بر نداشته  است. سرمایه داران بخش خصوصی نیز در اتحاد با حکومت در این سرکوب ها و ضایع کردن حقوق کارگران سهیم و دخیل و ذینفع  و شریکند.  حکومت همچون غریقی  در میان امواج سهمگین بحرانهای عمیق و لاینحل اجتماعی و اقتصادی دست و پا می زند و راهی بجز ادامه سرکوب اعتراضات توده های میلیونی زحمتکشان میهن مان را نمی شناسد. کارگران و زحمتکشان نیز به خوبی در یافته اند که تنها راه مقابله با سرکوب  عریان رژیم اسلامی، اتحاد، همدلی، سازماندهی و همبستگی است. آنان بخوبی دریافته اند که در چارچوب نظم ارتجاعی و ضد انسانی موجود، دستیابی به حداقل خواست هایشان نیز اگر ناممکن نباشد اما بسیار دشوار است و از این رو  تلاش پیشروان  کارگری را در جهت سازماندهی و پیوند میان جنبش های اجتماعی را هر روزه شاهدیم.

 اعتراض به بی حقوقی و بی عدالتی و سرکوب و خواست یک زندگی مناسب و شایسته، حق طبیعی کارگران و زحمتکشان است و زیر پا نهادن این حق توسط مزدوران حکومتی، چهره ددمنشانه حاکمین را هر چه بیشتر در مقابل انظار عمومی قرار می دهد. وظیفه ابتدایی هر نیروی آزادیخواه و مترقی، حمایت بی قید و شرط از این اعتراضات و اعتصابات است و از این رو ما در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران ضمن حمایت قاطع از خواست های بحق همه کارگران و زحمتکشان ایران و بویژه کارگران معادن سونگون، هر گونه دستگیری و سرکوب کارگران را محکوم نموده و خواهان آزادی فوری  کارگران بازداشت شده هستیم!

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

دوشنبه ٢٠ تیرماه ١٤٠١ – ١١ ژوئیه ٢٠٢٢