یاد شهناز غلامی را گرامی می داريم

اطلاعيه نهاد فرانسه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مناسبت درگذشت زنده ياد شهناز غلامی

یاد شهناز غلامی را گرامی می داريم

شهناز غلامی ، فعال حقوق زنان و مليتها، وبلاگ نويس و روزنامه نگار و زندانی سياسی پيشين در رژيم جمهوری اسلامی در روز ٩ ژوئيه (١٨ تیر ١٤٠١)  بر اثر يک بيماری نادر و غيرعلاج در شهر “رن” در فرانسه درگذشت.

زاده تبريز از خطه آذربايجان، شهنازغلامی برای اول بار در سال ١٣٦٨ دستگير و به مدت پنج سال درزندان تبریز با تحمل فشارهای وحشيانه به سر برد. بار دوم به مدت یک ماه وبه منظور تنبیه به خاطر شرکت در يک راهپيمائی، در بند ویژه قاتلان زندان تبریز زندانی بود سپس یکسال بعد بازهم ٦٩ روز را در همان زندان گذراند.

وی که عضو انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران و صاحب وبلاگ “آذر زن” بود نوشته های متعددی در مورد به ويژه نابرابری‌های جنسی، حقوق ملی و قومی از خود به جای گذاشته است.

با خروج از ايران و استقرار در فرانسه، شهناز غلامی در محافل و نهادهای حقوق بشری در اروپا به عنوان شاهد مستقيم جنايات حکومت اسلامی حضور فعال داشت و جايگاه خاصی را در عرصه افشاگری عملکرد حکومت اسلامی پيدا نمود. بازگوئی و بيان وضعيت اسفناک و سرنوشت اندوهبار خانم سکینه محمدی آشتیانی، محکوم شده به سنگسار، که شهناز غلامی در دو دوره آخر زندان خود با او آشنا و هم زندان شده بود، توجه همه محافل سياسی، خبری و حقوق بشری را به خود جلب نمود.

شهناز غلامی در کنار فعاليتهای مجازی و روزنامه نگاری، در حرکات اعتراضی نيروهای چپ و دموکرات که به آنها تمايل خاصی داشت، عليه حکومت اسلامی مشارکت فعال داشت و از هيچ تلاشی برای اتحاد و همبستگی ميان بخشهای مختلف ستمديگان و قربانيان تبعيض از هر نوع آن فروگذاری نمی کرد.

ما به عنوان نهاد فرانسه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ياد و خاطره شهناز غلامی را گرامی می داريم. ما ضمن ارج گذاری به تمامی زندگی و فعاليتها و آرمانهای او، همدردی و همراهی صميمانه خود را با همه بستگان و دوستان و ياران وی، با دختر عزيزش “آی‌ناز” ابراز می داريم و برايشان صبر آرزو داريم.

نهاد فرانسه

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١٥ ژوئيه ٢٠٢٢