سی ونهمین روز اعتراضات کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

سی ونهمین روزاعتراضات کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیروعدم همسان سازی کامل حقوق در شهرهای اراک، اردبیل،اهواز،بجنورد،رشت، شوش و…..

روز یکشنبه 23 مرداد، در سی ونهمین روزاعتراضات کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی کشور نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیروعدم همسان سازی کامل حقوق شاهد تجمع در شهرهای اراک،اردبیل،اهواز،بجنورد،رشت، شوش،کرمانشاه و…..بودیم.

اراک- راهپیمایی و تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی

شعارها:

– این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

– دولت اگربفکر ملت نباشی میندازنت تو حوضچه نقاشی

اردبیل – تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان با شعار«مصوبات شورا اجراباید گردد»

اهواز- تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان

شعارها:

– می جنگیم، میمیریم، ذلت نمی پذیریم

– دولت شش کلاسه همین روزا خلاصه

بجنورد- تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی

رشت- تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان

شعارها:

– کارگربازنشسته اتحاد اتحاد

– ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه

شوش- تجمع مقابل فرمانداری شهرستان

شعار:

ننگ ما ننگ ما مخبر الدنگ ما

کرمانشاه- تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان