گزارش دو تجمع در پشتيبانی از مبارزات مردم ايران در ماينس و ويسبادن آلمان

گزارش از : ناهيد جعفرپور

روز جمعه ۴ نوامبر از سوی هیئت هماهنگی برگزاری آکسیونهای ماینس و ویسبادن در شهر ویسبادن آکسیون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برگزار گردید. در این روز با وجود هوای بارانی نزدیک ۳۰۰ نفر از شهروندان عمدتا ایرانی و همچنین آلمانی در میدانی در مرکز شهر ویسبادن گرد هم آمده بودند.

همچنین از سوی سازماندهان آکسیون ، نمایشگاه عکسی بر مبنی ترانه (برای ) شروین تهیه شده بود که توجه مردم را بخود جلب می کرد. در آغاز بهروز اسدی از سوی هیئت سازمانده سخنانی به آلمانی و فارسی ایراد نمود و از جامعه بین الملل و مردم آلمان خواست که پشتیبانی خویش را از مردم ایران قطع نکنند و فشار به دولت آلمان برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران و بستن سفارت خانه ها و اخراج لابی گران جمهوری اسلامی از آلمان و ….. بیاورند و همچنین از صاحب منصبان دولت آلمان خواست بجای حرف و وعده های توخالی عمل و اقدام کنند. سپس یکی از مقامات شهر ویسبادن سخنرانی نمود و پشتیبانی خویش را از زنان و مردان مبارز ایران اعلام نمود. جمعیت حاضر در گردهمایی با شعار های زن زندګی آزادی و ژن ژیان ئازادی و همچنین شعار های ضد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بزبان آلمانی و فارسی فضای میدان را تحت شعاع قرار داده بودند و توجه مردمی که در رفت و آمد بودند را جلب می کردند. سخنرانان مختلف بروی صحنه آمده و سخنانی از اوضاع کنونی ایران و جنایت های جمهوری اسلامی بیان می کردند. آکسیون با موفقیت انجام پذیرفت و روزنامه شهر ویسبادن با چندین نفر مصاحبه نمود و همچنین بخشی از تظاهرات از سوی تلویزیون ایران اینترنشنال بصورت زنده در ایران پخش گردید.

ويسبادن – ٤ نوامبر


روز شنبه ۵ نوامبر از سوی همین سازماندهان در شهر ماینس آکسیون برگزار گردید که در این آکسیون هم تعداد بیشماری از ایرانی های قدیمی و جدیدی عمدتا نیروهای دختر و پسر جوان و همچنین نیروهای مترقی آلمانی و اکرائینی برگزار گردید. در آغاز بهروز اسدی عضو هیئت سازمانده آکسیون بزبان آلمانی رو به مردم آلمان و مردم شهر ماینس نموده و توضیحاتی در باره وضعیت کنونی در ایران و همچنین ۴۳ سال جنایت و جرم رژیم جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود و خواست های ویسبادن را اینبار رو به مردم شهر ماینس و جامعه آلمانی ایراد نمود. سپس نماینده اتحادیه سراسری کارگران و شاغلین ایالت ( DGB) سخنانی بیان نمود و گفت که اتحادیه های آلمان خود را در کنار زنان و مردان ایران می بینند و از خواسته های آنان دفاع می کنند و در این راه پشتیبانی کامل خود را از مبارزات مردم ایران اعلام می کنند.
سپس یک گروه دو نفره رپ خوان که از نیروهای مترقی آلمانی بودند ( آتاک آلمان) و همچنین از طرفداران توماج رپر ایرانی که در زندان بسر میبرد میباشند به یاد توماج و برای آزادی توماج و همچنین پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بخصوص زنان، به اجرای چندین رپ مترقی پرداختند که توجه مردم عادی مرکز شهر را بخود جلب نموده و جمعیت فراوانی را به دور تظاهرات کشانده بود.
سپس دختر جوان بوکانی متن بسیار زیبایی را از تمامی کسانی که در این خیزش جان خود را توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی از دست داده اند خواند و تک به تک از آنها نام برد که جمعیت در تظاهرات را تحت تاثیر قرار داد. در فاصله آکسیون همواره ترانه های شروین و همچنین توماج و سایر ترانه های آزادی خواهی پخش می شد و جمعیت با شعار های آلمانی و ایرانی بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی پشتیبانی خود را از مبارزه مردم ایران نشان می دادند.
تلویزیون SWR با بهروز اسدی و همچنین دختر یکی از کسانی که وحشیانه از سوی ماموران جمهوری اسلامی در ایران زخمی شده بود مصاحبه نمود که همان شب پخش گردید. تظاهرکنندگان با گل و شمع توجه عابرین میدان مرکز شهر ماینس را جلب کرده بودند. این آکسیون هم به امید پیروزی مردم ایران و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران با موفقیت به پایان خود رسید.

ماينس – ٤ نوامبر