هانوفر (آلمان): فراخوان هفتگی کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست برای گردهم‌آئی

برای همبستگی و دفاع از جنبش جاری و برای آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی در آکسیون شنبه  ١٢ نوامبر، ساعت ١٢:٣٠ در Am steintorplatz گرد هم می‌آییم آنگاه با تظاهرات در سطح شهر همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران نشان می‌دهیم.

زن، زندگی، آزادی نویدبخش رهایی است

آکسیون شنبه ساعت ١٢:٣٠ در Am steintorplatz

خیزش انقلابی مردم ما نزدیک به دو ماه است که حماسه می‌آفریند. دختران و جوانان ما با دست خالی دربرابر گلوله و… مزدوران ماشین سرکوب را خسته و فرسوده کرده‌، سرشت پلید و جنایت‌پیشه حکومت اسلامی را به صدر اخبار جهان برنشاند‌ه و  همدلی و حمایت انسان‌های آزاده‌ی جهان را با جنبش آزادی‌خواهانه کشورمان برانگیخته‌اند. مبارزات زنان و دختران ایران تاثیر زیادی بر جنبش زنان جهان گذاشته و خواهد گذاشت. با وجود دستگیری‌های گسترده و سرکوب خونین معترضان در اقصی نقاط ایران، به‌ویژه جمعه سیاه در خاش بلوچستان که ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشته، لکه‌ی ننگ دیگری بر پیکر فرتوت رژیم کودک‌کش اسلامی حک کرده است. مبارزه و مقاومت ناشی از خشم سالیان دراز مردم ما از خودکامگی و بهره‌کشی جمهوری اسلامی موج‌وار نمایان می‌شود، دامنه‌ی آن گاهی فروکش می‌کند، اما دیگربار نفس تازه می‌کند و به شکل نوینی در مکان دیگری سربرمی‌آورد. مراسم یادمان به خون خفته‌گان اخیر با حضور مادران خاوران با دادخواهان آبان، نشان از حافظه تاریخی مردم ما دارد. خیزش جاری با شعارهای ساختارشکن خود نه فقط دانشگاه‌ها، مدارس، خیابان‌ها، بازار و محل کار و خانه‌ها را فرا گرفته و دمی فروکش نکرده، بلکه نشان می‌دهد که هم‌چنان زنده و جاری در جریان است و سر باز ایستادن ندارد امروزه دفاع از آزادی زندانیان سیاسی در هر اعتراض یا راهپیمایی مخالفان رژیم باید برجسته و مطرح شود. پیشروی جنبش زن، زندگی، آزادی در گروی همکاری و همیاری جنبش‌ کارگران و مزدبگیران، معلمان، پرستاران و سایر جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش زنان و دیگر اقلیت‌های زیر ستم ایران برای جامعه‌ای فارغ از تبعیض، نابرابری در دفاع از شان و منزلت انسانی است. برای همبستگی و دفاع از جنبش جاری و برای آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی در آکسیون شنبه  ١٢ نوامبر، ساعت ١٢:٣٠ در Am steintorplatz گرد هم می‌آییم آنگاه با تظاهرات در سطح شهر همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران نشان می‌دهیم.

زندانی سياسي آزاد باید گردد.

زندان، شکنجه، اعدام ممنوع باید گردد     

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی و برابری

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر