پاريس (فرانسه): تظاهرات علیه اعدام

مرجان ساتراپی نویسنده، کارگردان، فعال حقوق بشر و انیماتور داستان های مصور که شهرتی جهانی دارد اولین سخنران این تظاهرات بود که به زبان فرانسه در محکومیت جمهوری اسلامی صحبت کرد. پس از او نماینده عفو بین الملل خانم سیلوی بریگو و به دنبال آن، آقای فرانسوا برشیو معاون شهردار پاریس ۱۹ سخنانی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران با جمعیت در میان گذاشتند. آخرین سخنران مهمان خانم سارا داروغی هنرمند ایرانی فرانسوی بود

عصرنو: به دعوت “مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- پاریس” جمعیت بزرگی از ایرانیان و فرانسویان امروز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ برابر ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳ در میدان “تروکادرو” پاریس گردهم آمدند تا صدای اعتراض شان علیه اعدام های انتقام جویانه جمهوری اسلامی را که به دستور دیکتاتور پریشان احوال علی خامنه ای صورت می گیرد، به گوش جهانیان و مردم فرانسه برسانند. از این حرکت چند انجمن ایرانی فرانسوی “آزادی برای ایران”، “عدالت برای ایران” و “کوئیرها و فمینیستها برای آزادی ایران” حمایت کردند.

جمهوری اسلامی نزدیک چهار ماه است زیر ضربات اعتراضی مردم ایران که با شعار “زن، زندگی، آزادی” بپاخاسته‌اند قرار دارد. طی این مدت بیش از ۵۰۰ تن به شمول ۷۰ کودک جان باخته اند. بیش از ۲۰ هزار نفر دستگیر شده که نزدیک ۲۰ نفر از آنان زیر شکنجه جانباخته‌اند. ۲ نفر از زندانیان به نام های محمدمهدی کرمی و محمد حسینی و پیش از این دو، محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد هم اعدام شده اند و حداقل ۱۰۹ حکم محکومیت اعدام برای دستگیر شدگان دیگر صادر شده است و ممکن است حکومت برای انتقام از مردم هر لحظه احکام مرگ را اجرائی نماید. در ترکیب جان‌باختگان و دستگیر شدگان زنان و جوانان ثقل بالائی دارند.

تظاهرات در هوای سرد پاریس برگزار شد و جمعیت با شعارهای متنوع در دفاع از جنبش “زن، زندگی، آزادی” به زبان فارسی و فرانسه شعار می دادند. جمعیت خشمگین و معترض با در دست داشتن پلاکاردهای مختلف که عکس اعدام شدگان جوان بر آن نصب شده بود و یا شعارهائی در دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران روی آن نوشته شده بود، نظرات مردم را به شعارها جلب نمودند. مرجان ساتراپی نویسنده، کارگردان، فعال حقوق بشر و انیماتور داستان های مصور که شهرتی جهانی دارد اولین سخنران این تظاهرات بود که به زبان فرانسه در محکومیت جمهوری اسلامی صحبت کرد. پس از او نماینده عفو بین الملل خانم سیلوی بریگو و به دنبال آن، آقای فرانسوا برشیو معاون شهردار پاریس ۱۹ سخنانی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران با جمعیت در میان گذاشتند. آخرین سخنران مهمان خانم سارا داروغی هنرمند ایرانی فرانسوی بود. در پایان برنامه آقای رضا اکرمی از طرف مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- پاریس با مرور به عملکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بر ضرورت بسیج نهادهای مدنی برای اعمال فشار از طریق دولت ها به جمهوری اسلامی پرداخت.

پاريس 10 ژانويه: عليه اعدام

پلیس زمان و مکان تظاهرات را “به دلیل حساس بودن اوضاع” چند بار تغییر داد. آخرین بار امروز اجازه میدان ينا را لغو کرد و میدان تروکادرو را برای تظاهرات مجاز اعلام نمود. به رغم این تغییرات که در آخرین لحظات صورت گرفت، در این فاصله کوتاه چند ساعتی، چند صد تن از ایرانیان مبارز با گرایشات مختلف به همراه تعدادی از فرانسویان در محل تظاهرات حضور پیدا کردند. تظاهرات در ساعت هشت و پانزده دقیقه در میان شعار پرشور ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای جنایتکار به پایان رسید.