-

سلطان‌زاده (آوتیس میکائیلیان): نظریه‌پرداز انقلابی فراموش شده

از دوران جوانیِ آوتیس اطلاعات اندکی در دست داریم، و حقیقتاً پی‌بردن به آن‌که آیا وی تحت تاثیر جریانات اندیشهٔ سیاسی دیگری به جز سوسیال دموکراسی چپ‌گرایِ ارمنی قرار داشت یا خیر، سخت است. فقط [ادامه]

-

کارل مارکس و نقد

ديدگاه مارکس بی‌همتاست، اما نه هم‌چون تندیسی فرهمند، نه هم‌چون پیام‌آورِ بهشتی دروغین، نه حتی هم‌چون انسانی سراسر وارسته بی‌هیچ کاستی و خطا و آژنگی، و نه هرگز هم‌چون دارنده‌ی اندیشه‌ای سراسر یکدست و بی‌دغدغه [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

فرآورده‌های منازعه در رژیم‌های زورمدار و دوگانگی‌هایش با مفاهیم طبیعی و حقوقی دولت

مبنای این نظرها این‌است که، در آغاز، انسانها آزاد می زیسته‌اند. امری که بلحاظ تاریخی صحیح است. بنا بر این، دولت را اراده آزاد انسانها ایجاد کرده‌است. اما این نتیجه‌گیری، بدون تردید، صحیح نیست ديدگاه [ادامه]

-

ديدگاه: آیا سرکوب می‌تواند جنبش‌های اجتماعی را خاموش کند

نظام‌های غیر دموکراتیک، (از کشورهای سابقاً اقمار اتحاد شوروی تا دیکتاتوری‌های آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی)، را داریم که به دلیل ناتوانی «جامعه‌ی مدنی»، پی‌در‌پی با انقلاب و فروپاشی مواجه شده‌اند و یا بی‌ثباتی‌های درازمدت [ادامه]

-

انگارشِ استراتژیک و حزب

ديدگاه روبه‌رو نشدن با معضل لاینحلِ [یا گره گوردی] ناظر بر تغییر جهان، چنان‌که گویی چنین معضلی اساساً وجود ندارد، مسئله را حل نمی‌کند. این برنامه نیست که قرار است واقعیت را بسازد، بلکه واقعیتْ برنامه را [ادامه]