سرسخن

سرانجام «برجام»؟

هفتمین دور مذاکرات وین پیرامون احیای توافقنامه اتمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، که در پی وقفه ای پنج ماهه، از ۸ آذر (۲۹ نوامبر) آغاز شده بود، پس از ۵ روز و بدون رسیدن به [ادامه]

سرسخن

چشم انداز اوضاع سیاسی ایران پس از نمایش انتخاباتی رژیم

آنچه که زیر عنوان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ۲۸ خرداد گذشته، به روی صحنه آورده شد، گذشته از جابجائی هائی که در ساختار حکومتی صورت میگیرد، رسوائی بزرگ دیگری [ادامه]

سرسخن

امضای سند همکاریهای 25 ساله ایران و چین، بازتاب و چشم انداز آن

اعلام امضای سند «برنامه همکاریهای جامع 25 ساله ایران و چین»، در هفتم فروردین، موج بسیار گسترده ای از اخبار و شایعات و همچنین نگرانی ها، انتقادها و اعتراضات فراوان در میان مردم و جریانات [ادامه]

سرسخن

به مناسبت 8 مارس :نگاهی به روند، وضعیت کنونی و مطالبات جنبش زنان ایران

در آستانه 8 مارس، روز جهانی مبارزه و همبستگی زنان برای دستیابی به حقوقشان، قرار داریم. هرچند زنان در سرتاسر جهان هر روزه علیه ستم طبقاتی، تبعیض های جنسیتی، نژادپرستانه و خشونت و نابرابری مبارزه می [ادامه]

سرسخن

ارزیابی از اوضاع کنونی جنبش کارگری و نقش و جایگاه آن در جنبش عمومی توده ای ایران

برای دستیابی به یک ارزیابی واقع بینانه از شرایط  حال حاضرجنبش کارگری میهنمان، می باید به پرسشهایی که در لحظه کنونی در ارتباط با جنبش کارگری پیش روی ما قرار می گیرد ،در حد توان خود [ادامه]