-

تحصن و تجمع اعتراضی در دانشگاههای مختلف، اعتصاب کاميونداران و برخی مراکز توليدی

در حالیکه اعتراضات ایران وارد یازدهمین هفتۀ خود شده است، دانشجویان دانشگاه های کردستان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی، روز یکشنبه ۶ آذر، در حمایت از اعتراضات مردمی، دست به تجمع و [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

نامه اعتراضی سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینز به دولت آلمان

نامه اعتراضی سرگشاده فوروم ایرانیان دموکرات ماینز/آلمان به دولت آلمان درباره وضعیت کنونی ایران برگردان به فارسی : ناهيد جعفرپور مردم مهاباد و سرتاسر ایران را از قتل عام های جمهوری جنایتکار اسلامی نجات دهید! [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

بيانيه‌ی جمعی: ایران شایسته‌ی گذار به جمهوری و دمکراسی در قرن جدید است

ديدگاه: ایران شایسته‌ی گذار به جمهوری و دمکراسی در قرن جدید است بیانیه ٤٠٢ نفره جمعی از جمهوری خواهان دمکرات در زمینه گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری و‌ دمکراسی ایران شایسته‌ی گذار به جمهوری [ادامه]

-

کانون نویسندگان: به مناسبت سومین سالگرد کشته‌شدگان آبان ۱۳۹۸

در آبان ۱۴۰۱ نام مهسا (ژینا) امینی «رمزی» است که دادخواهان و آزادی‌خواهانِ تمام این سالیان را هم‌گام و هم‌صدا کرده است. زنان این‌بار پرچم‌دار مبارزه شده‌اند؛ زنانی که از نخستین روزهای زمامداری این حاکمیت، [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

هانوفر (آلمان): فراخوان برای گردهم‌آئی در ١٩ نوامبر

فراخوان کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر جنبش زن زندگی آزادی تداوم خیزش خونین آبان شنبه 19 نوامبر ساعت 12:30در Amsteintorplatz جنبش انقلابی مردم ما (قیام ژینا) دومین ماه خود را پشت سر نهاده است. تا [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

به کدام سو میرویم؟

شاهدیم که تابوها شکسته میشود. عقب نشینی های ناگفته, پنهان و آشکار حاکمان در زمینه های اجتماعی آغاز میشود.زنجیره های همبستگی در میان طیفهای اجتماعی محکم تر میشود. کنش مردمی حرف اول را میزند. نظام [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

فرآیند نهایی سر نوشت دیکتاتورها در جنگ مسلحانه با مردم، تنهایی و سر نگونی

ديدگاه آنها پیوسته با درهای بسته و ناگشوده مواجه شدند و اینک به جان آمده و ناامید از پیمودن این مسیرها به این یقین رسیده اند که باید درخت ٤٣ ساله ای که تا حدودی [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

هانوفر (آلمان): فراخوان هفتگی کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست برای گردهم‌آئی

برای همبستگی و دفاع از جنبش جاری و برای آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی در آکسیون شنبه  ١٢ نوامبر، ساعت ١٢:٣٠ در Am steintorplatz گرد هم می‌آییم آنگاه با تظاهرات در سطح شهر همبستگی [ادامه]