-

اعتراض کارگران پیمانی معدن زغال سنگ یورت به عدم امنیت شغلی

کارگران پیمانی معدن زغال سنگ «زمستان یورت غربی»، واقع در استان گلستان که سال‌هاست به‌واسطه شرکت‌های پیمانکاری، با قراردادهای موقت و دستمزد پایین کار می‌کنند خواستار حذف پیمانکاران و قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی هستند. [ادامه]

-

گزارش اخبار مبارزات و رویداد های کارگری فروردین ماه ١٤٠١-کميسيون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

گزارش اخبار مبارزات و رویداد های کارگری فروردین ماه ١٤٠١ شمار حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران و اعتراضات عمومی توده ای طی فروردین ماه طبق آمار در دسترس در مجموع  93 مورد می باشد [ادامه]

-

کارگران پیمانی نفت : فراخوان به اعتصاب و تدارک روز جهانی کارگر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت : ما  با تاکید بر این مطالبات از همه همکاران میخواهیم که در روز 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر در مقابل کارگاهها و دفاتر مناطق ویژه اقتصادی جمع شویم [ادامه]

-

دستگیری‌های زنجیره ای اول ماه می؛ وضعيت رو به وخامت علیرضا ثقفی

کانون مدافعان حقوق کارگر در دو بيانيه جداگانه به افشای دستگيريهای زنجيره ای اول ماه مه و وضعيت عليرضا ثقفی عضو کانون نويسندگان و فعال کارگری، پرداخته است : تکرار دستگیری های زنجیره ای اول [ادامه]

-

گردهم آئی سراسری کارگران بازنشسته صنعت نفت و مخابرات

روز ۲۳ فروردین ماه جمع‌هایی از بازنشستگان صنعت نفت در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در شهرهای تهران، کرمانشاه، اهواز، کرج و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان [ادامه]

-

ادامه اعتراضات کارگری در پتروشیمی ايلام و کشت و صنعت لرستان

ادامه اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی ایلام نسبت به عدم تبدیل وضعیت وپرداخت نکردن مطالبات برحقشان مقابل استانداری روز چهارشنبه 17 فروردین،جمعی از کارگران مجتمع پتروشیمی ایلام واقع درشهرستان چواردرادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم [ادامه]

-

گزارش ماهانه اخبار و رویدادها و مبارزات کارگری ایران – اسفند ١٤٠٠

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران گزارش ماهانه اخبار و رویدادها و مبارزات کارگری ایران – اسفند ١٤٠٠ بر آمدن اسفند ماه، نوید پایان زمستان و فرا رسیدن نوروز و بهار است. زمستان به [ادامه]