انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

توقيف «روزگار» و «شهروند امروز» محكوم است!

كانون نويسندگان ايران كانون نويسندگان ايرانتوقيف «روزگار» و «شهروند امروز» محكوم است!چهار شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۰ – ۰۷ سپتامبر ۲۰۱۱ روزنامه‌ي «روزگار» و ماهنامه‌ي «شهروند امروز» توقيف شدند، اولي بر اساس اعلام جرم دادستان عمومي [ادامه]