سرسخن

امضای سند همکاریهای 25 ساله ایران و چین، بازتاب و چشم انداز آن

اعلام امضای سند «برنامه همکاریهای جامع 25 ساله ایران و چین»، در هفتم فروردین، موج بسیار گسترده ای از اخبار و شایعات و همچنین نگرانی ها، انتقادها و اعتراضات فراوان در میان مردم و جریانات [ادامه]

يادبود، تاريخی

یک قرن مداخله‌ی خارجی در ایران / یاسمین میظر

در پایان جنگ دوم جهانی امپراتوری بریتانیا، در مقابل تحولات چشمگیر در اوضاع سیاسی، مجبور به ارزیابی (مجدد) وضعیت (جدید) در منطقه‌ی خاورمیانه گشت: سقوط امپراتوری آلمان، فروپاشی امپراتوری عثمانی، سرنگونی تزار روسیه و به‌قدرت [ادامه]

يادبود، تاريخی

گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران / مهرداد درویش پور

کارنامه‌ی ۴۲ ساله‌ی اخیر تنها به روی‌گردانی هرچه بیشتر مردم از وضع موجود منجر نشده، بلکه چون و چرا درباره‌ی اصل انقلاب ایران و اظهار پشیمانی از آن نیز را هرچه فراگیرتر کرده است. بسیاری از [ادامه]