يادبود، تاريخی

تکوین و ازهم‌پاشی لحظه‌ها: از انقلاب 1357 تا بهار عربی / بهروز معظمی

انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران را اغلب به‌عنوان لحظه‌ی محوریِ اسلامی شدن جنبش‌های سیاسی و اجتماعی خاورمیانه تلقی می‌کنند که نمایانگر بازگشت قدرتمند دین سیاسی است.[1] اما این لحظه، به علت نحوه‌ی پیدایش و ماهیت فرقه‌گرایانه‌ی [ادامه]