مصاحبه، ويدئو، ...

گوشه‌هایی از تاریخ چاپ و نشر در تبعید : گفتگو با باقر مرتضوی

آوای تبعيد شماره ٢٥ در گفت‌وگو با باقر مرتضوی : گوشه‌هایی از تاریخ چاپ و نشر در تبعید باقر مرتضوی از نخستین افرادی است که در پی انقلاب چاپخانه‌ای در شهر کلن احداث نمود. بسیاری [ادامه]