منطقه و جهان

اتحاديه آفريقا : محکوميت “بدرفتاری” با آفريقائی تبارها در اوکراين

محکوميت «بدرفتاری» با آفریقایی‌‌تبارها در جنگ اوکراین توسط اتحادیه آفریقا رادیو فردا: اتحادیه آفریقا در بیانیه‌ای رسمی «بدرفتاری‌های» گزارش‌شده نسبت به آفریقایی‌هایی را که سعی در ترک اوکراین دارند محکوم کرد. در این بیانیه که [ادامه]