اعلانات، گزارش

خطر استانداردهای دوگانه در قانون پناهندگی : انتقاد شورای اروپا

شورای اروپا خودداری فزاینده و غیرقانونی کشورهای اروپایی از پذیرش پناهجویان را محکوم کرد و از آنها خواست استانداردهای دوگانه را کنار بگذارند و به موازین حقوق بشری پایبند باشند. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا [ادامه]