-

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم خیزش‌های مردمی در سراسر کشور

این جنبش، فراخوان آزادی، برابری و به زیر کشیدن استثمار و انقیاد است. پیروزی این جنبش، عدالت و رهایی را نه تنها برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد بلکه رنگ خود را بر جنبش‌های [ادامه]

-

اتحادیه آزاد کارگران ایران : حمایت از معلمان زندانی

اطلاعيه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از معلمان زندانی کارگران و مردم آزادیخواه ایران معلمان زندانی اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از روز یازدهم اردیبهشت در اعتصاب غذا به سر میبرند و‌ [ادامه]

کارگری

بهار سر رسید و نوید دوباره داد که “زمستان رفتنی‌است”

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۱ بهار سر رسید و نوید دوباره داد که “زمستان رفتنی‌است” طبیعت چه خوب آموزگاری است که همواره در پسِ زمحریر مرگ و سردی، نوای گرما [ادامه]