-

خطر مرگ واله زمانی: نامه سرگشاده عمومی به نهادهای بین‌المللی کارگری و مدافع حقوق انسان

واله زمانی در بازداشتگاه بند ٢٠٩ زندان اوین با خطر مرگ مواجه است. نامه سرگشاده عمومی به نهادهای بین‌المللی کارگری و مدافع حقوق انسان! واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش البرز و از فعالین شناخته [ادامه]

-

گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری تیرماه ١٤٠١

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری تیرماه ١٤٠١ : علیرغم سرکوب گسترده رژیم، حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران در این دوره نیز متوقف نشده و کارگران و [ادامه]

-

هستندگی طبقه‌ی کارگر

برگرفته از : سايت نقد نسخه پی دی اف : https://efiran.org/wp-content/uploads/2022/07/Vakavi_Mozdbegiran.pdf ديدگاه : واکاوی «مزدبگیران»، پالایش «شاغلان» هستندگی طبقه‌ی کارگر نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری پیشکش مزدبگیران در نقش واقعی: کارگران به‌حاشیه‌رانده، انسانِ‌ آبان، کارگران رسمی، عصیانگران آب، کارگران ارکان ثالث، شورشیان نان، معلمان، به‌خشم‌نشسته‌گان متروپل، بازایستادگان، حامیان [ادامه]

-

گزارش اخبار و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – خرداد ١٤٠١

گزارش اخبار و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – خرداد ماه سال1401 ویژگی مبارزات کارگران و مزد و حقوق بگیران میهن‌مان در خرداد ماه، نخست شمار نسبتا بزرگ اعتصابات کارگری (35 مورد) و دیگری اعتراضات [ادامه]

-

ادامه اعتراض کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

برای يازدهمين بار در دو هفته، کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دست به اعتراض زدند یازدهمین روز اعتراض سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر [ادامه]

-

اطلاعیه اتحاد بین المللی : اعتصاب غذای رضا شهابی و‌ تداوم بازداشت فعالین کارگری و ‌معلمی

اتحاد بین المللی به کارزار گسترده و همه جانبه خود برای آزادی کلیه فعالین جنبش کارگری و معلمی ایران با تمام قدرت ادامه خواهد داد. ما همچنین خوهان آزادی فوری و بی قید و شرط [ادامه]