-

تجمعات سراسری بازنشستگان: بهارستان در محاصره

مطابق گزارش های دریافتی در تهران، اصفهان، دهگلان، کرج، رشت، تبریز، قزوین، اراک، سنندج، ایلام، کرمانشاه، اردبیل، مریوان، شهرکرد و یزد بازنشستگان امروز به خیابان آمده و شعارهایی در اعتراض به فقر و وضعیت نامناسب [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

بروکسل؛ تجربه‌ا‌ی همزمان شیرین و تلخ با ثبت در تاریخ

نباید فراموش کرد که این جریان آسیب رسان به تظاهرات، بهیچوجه نیروی بزرگ و غالب نیست بلکه به پشتوانه‌ی حمایت‌های مالی و محافلی از قدرت‌هاست که می‌خواهد خود را بزرگ بنمایاند تا خود را بر [ادامه]

-

از “منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران” پشیبانی کنیم!

اطلاعيه سه ائتلاف سياسی در حمايت از “منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران” به امضای ۲۰ تشکل صنفی و مدنی ایران از “منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی [ادامه]

-

فراخوان به مشارکت در تجمع اعتراضی سنديکاهای فرانسوی در محکوميت سرکوب در ايران و در دفاع از خيزش مردم

مجمع پشتيبانی از مبارزات مردم ايران – پاريس در فراخوانی به زبان فرانسه با حمايت و پشتيبانی از فراخوان سنديکاهای فرانسوی برای يک تجمع در حمايت از مبارزات در ايران و عليه سياستهای رژيم جمهوری [ادامه]

اعلانات، گزارش

وین (اطريش): فراخوان آکسیون مشترک همبستگی با انقلاب ایران

زن، زندگی، آزادی ژن، ژیان، ئازادی انقلاب را بازپس بگیریم. بمناسبت فرارسیدن روز 22 بهمن و برای بزرگداشت انقلاب 1357 در ایران و همچنین همبستگی با مبارزات جاری مردم ایران, جمع کثیری از تشکلهای چپ [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

پیرامون تظاهرات ۲۲ بهمن – ۱۱ فوریه در پاریس (فرانسه)

بنابراین موضوع و هدف اصلی تظاهرات پاریس محکوم کردن انقلاب مردم ایران علیه شاه و سلطنت پهلوی است. جمهوری اسلامی در حاشیه مطرح است. علیه پنجاه و هفتی هاست. البته قطار خمینی و جمهوری اسلامی [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

تحصن سه روزه گوتنبرگ(سوئد) در دفاع از جنبش عظیم زن-زندگی-آزادی و مبارزات مردم سراسر ایران

گزارش تحصن سه روزه گوتنبرگ – سوئددر دفاع از جنبش عظیم زن-زندگی-آزادی و مبارزات مردم سراسرایران! گزارشگر: امیرجواهری لنگرودی  دوشنبه ۳ بهمن ۱۰۴۱ برابر با ۲۳ ژانويه ۲۰۲۳ همايشی سه روزه(تحصن)با نصب چادرطی روزهای يکشنبه،دوشنبه [ادامه]