-

اعتراض بيش از يکصد تن از اساتيد جهان به اخراج استادان دانشگاه در ایران

صد و پنج استاد دانشگاه در سراسر جهان در نامه‌ای به اخراج اخیر شماری از استادان دانشگاه‌های ایران اعتراض کردند. چندی پیش با اخراج شماری از استادان دانشگاه‌های ایران، موجی از اعتراض به این اقدامات [ادامه]