-

اعتصاب‌های سراسری کارگری در راه است

نظرسنجی زمانه: اعتصاب‌های سراسری کارگری در راه است ۷۳,۵ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه علت اصلی عدم شکل‌گیری اعتصاب گسترده کارگری را تشکل نیافتگی نیروی کار به اندازه کافی می‌دادند. ۷۰,۵ درصد فکر می‌کنند [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفتگو با يک فعال صنفی معلمان : جنبش معلمان در بوته‌ی تحلیل طبقاتی

آسیه احمدی (زمانه) : جنبش معلمان چند ماه است که خیابان‌های شهرهای مختلف را تسخیر کرده‌اند. در این وضعیت این پرسش مطرح است که معلمان به کدام طبقه تعلق دارند؟ قشر پایینی طبقه متوسط یا [ادامه]

-

تحقق مطالبات معلمان و فرهنگیان در گرو همبستگی و پشتیبانی ملی وبین المللی است

تحقق مطالبات معلمان و فرهنگیان در گرو همبستگی و پشتیبانی ملی وبین المللی استاطلاعیه سه ائتلاف در اپوزیسیون در پشتیبانی از مطالبات و جنبش اعتراضی معلمان دور جدید اعتراضات معلمان علیه سیاست های دولت سیزدهم به [ادامه]