اقتصادی، اجتماعی

سکوت نکنیم! تعرض به حقوق مهاجران محروم افغانستانی قویا محکوم است!

سکوت نکنیم! تعرض به حقوق مهاجران محروم افغانستانی قویا محکوم است! امیرجواهری لنگرودی حادثه سازماندهی شده و یکدست عوامل ریز و درشت جمهوری اسلامی درنمایش خیابان های کشور، با به کار گرفتن رکیک ترین الفاظ [ادامه]

حقوق بشر، دادخواهی، ...

فشرده ای ازاظهارات محمود خلیلی دردادگاه استکهلم!

نقش حمید عباسی(نوری)و۳۷زندانی که بایستی زنده می ماندند! امیرجواهری لنگرودی فشرده ای ازاظهارات محمود خلیلی دردادگاه استکهلم! روز سه شنبه ۹ فروردين ۱۴۰۱ برابر ۲۹ مارس ۲۰۲۲، دراستکهلم، دادگاه محاکمه‌ی حمید نوری (عباسی)بااظهارات رفیق محمود خلیلی  زندانی سیاسی دهه [ادامه]

حقوق بشر، دادخواهی، ...

شهادت «نادر» : آتشی مانند چهارشنبه‌سوری که از قلب‌ها زبانه کشید!

یادداشتی برشهادت نادرحدادی مقدم (سیاوش محمودی) درهفتادوسومین جلسه دادگاه حمید نوری استکهلم آتشی مانند آتش چهارشنبه‌سوری که با شهادت «نادر» در این روز از قلب‌ها زبانه کشید! امیرجواهری لنگرودی amir_772‌hotmail.com روزسه شنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ برابر [ادامه]