منطقه و جهان

مجلس فرانسه:ماکرون بدون اکثريت مطلق، تصاحب تاريخی دهها کرسی توسط نمايندگان راست افراطی

امروز يکشنبه ١٩ ژوئن 2022 دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار شد. هنوز نتايج قطعی و رسمی اعلام نشده اند اما با توجه به آخرين ارزيابی ها و نظرسنجی های بعد از رای گيری، [ادامه]

منطقه و جهان

فرانسه : انتخاب دوباره ماکرون، راست افراطی در اوج

عليرغم ترديد و نيز نگرانی های برخی محافل سياسی فرانسوی و اروپائی، سرانجام امانوئل ماکرون رئيس جمهوری فعلی فرانسه پيروز دور دوم رقابت ها در انتخابات رياست حمهوری فرانسه شد که ميان او و مارين [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

فرانسه – فراخوان مشترک : “نه” به راست افراطی، برای عدالت و برابری!

فراخوان مشترک (واحد) : “نه” به راست افراطی، برای عدالت و برابری! راست افراطی باز هم و با آراء بی سابقه ای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری (فرانسه) حضور دارد. ما رسیدن او به [ادامه]

-

انتخابات فرانسه : گفتگوی آزاد مستوفی با رضا اکرمی

گفتگوی آزاد مستوفی (ديالوگ) با رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس (فرانسه) در مورد انتخابات رياست جمهوری فرانسه مهمان برنامە ديالوگ مربوط بە انتخابات ریاست جمهوری در فرانسە، آقای رضا اکرمی کنشگر سیاسی مقیم پاریس [ادامه]

-

ماکرون ولوپن در دور دوم انتخابات فرانسه : رقابت فشرده در راه

امروز يکشنبه ١٠ آوريل (٢١ فروردين) دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد. همانگونه که نهادهای نظرسنجی پيش بينی نموده بودند امانوئل ماکرون رئيس جمهور فعلی و مارين لوپن کانديدای راست افراطی با کسب [ادامه]