يادبود، تاريخی

گراميداشت قربانيان شارلی هبدو، ترورهای اخير پاريس و همبستگی عليه سرکوب در ايران : دفاع از آزادی بيان در پرتو زن، زندگی، آزادی

شامگاه سه شنبه دهم ژانويه ٢٠٢٣، سالن کنفرانس مرکزی حزب کمونيست فرانسه در شهر پاريس، شاهد برگزاری مراسم باشکوهی از طرف اين حزب برای بزرگداشت قربانيان ترور دفتر هفته نامه “شارلی هبدو” – Charlie Hebdo [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

برنامه ای برای همبستگی با ايران در شهر لاوال در فرانسه

کنفرانسی تحت عنوان “ايران-همبستگی” در شهر لاوال فرانسه با شرکت به ويژه خانمها ايراندخت انصاری (هماهنگ کننده انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی) و جميله ندائی برگزار خواهد شد. فعاليتهای گوناگون انجمن‌ها و فعالين ايرانی در [ادامه]

-

مصاحبه مجله کوزت فرانسه با ايراندخت انصاری

مصاحبه‌ی مجله فرانسوی “کوُزِت” با ایران انصاری ، هماهنگ ‌کننده‌ی انجمن زنان ایرانی برای دمکراسی ترجمه به فارسی توسط : خانم م‏‏‎صی شرافتی در حالیکه اعتراضات در ایران وارد پنجمین هفته‌ی خود می‌شود و همچنین [ادامه]