انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

بیانیه انجمن قلم ترکیه در حمایت از خیزش مردم ایران

بیانیه انجمن قلم ترکیه در حمایت از خیزش مردم ایران مهسا امینی، 22 ساله در تاریخ 25 شهریور 1391 در تهران پایتخت ایران، پس از بازداشت توسط گشت ارشاد موسوم به «پلیس اخلاق»، به بهانه [ادامه]