-

احمد آزاد : منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی

احمد آزاد منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی اخیرا مطلبی با امضاء بهزاد کریمی با عنوان «معیار برای همبستگی ملی، سکولار دمکراسی است.» در تارنمای اخبار روز  منتشر شده است. (شنبه, ۲۵ تیر [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

ویژگی‌های استبدادزای انقلاب ایران

به مناسبت چهل و سومین سالگرد انقلاب ایران ویژگی‌های استبدادزای انقلاب ایران شیدان وثیقمارس 2022 – اسفند 1400cvassigh@wanadoo.fr درآمد انقلاب ایران یکی از رخدادهای مهم سده‌ی بیستم به شمار آمد. 43 سال پس از آن، [ادامه]

Uncategorized

شاه رفت، امام آمد (سنجشگری چند فراروایت از انقلاب) – علی طایفی

نادیده انگاشتن نارسایی‌های نظام پهلوی و بحران‌های‌درون ساختی از دیگر آفت‌های رویکردی است که بدنبال عوامل برون ساختی در تحلیل وقوع انقلاب ۵۷ می‌گردد. فروکاستن انقلاب بر سر چپگرایان، عوامل استعماری و نهایتا بززگ‌نمایی قدرت [ادامه]

-

انقلاب ایران و تأثیر آن بر ادبیات داستانی / اسد سيف

هر انقلابی تأثیر خویش را بر ادبیات دارد. در پی انقلاب ایران نیز این تأثیر را در بسیاری از آثار نویسندگان می‌توان بازیافت. نویسندگان ما به چه‌سان انقلاب را در داستان‌های خویش بازیافته‌اند؟ مروری بر [ادامه]