-

احمد آزاد : منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی

احمد آزاد منشور ٨١ و «سکولار دمکراسی» آقای بهزاد کریمی اخیرا مطلبی با امضاء بهزاد کریمی با عنوان «معیار برای همبستگی ملی، سکولار دمکراسی است.» در تارنمای اخبار روز  منتشر شده است. (شنبه, ۲۵ تیر [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

ویژگی‌های استبدادزای انقلاب ایران

به مناسبت چهل و سومین سالگرد انقلاب ایران ویژگی‌های استبدادزای انقلاب ایران شیدان وثیقمارس 2022 – اسفند 1400cvassigh@wanadoo.fr درآمد انقلاب ایران یکی از رخدادهای مهم سده‌ی بیستم به شمار آمد. 43 سال پس از آن، [ادامه]

Uncategorized

شاه رفت، امام آمد (سنجشگری چند فراروایت از انقلاب) – علی طایفی

نادیده انگاشتن نارسایی‌های نظام پهلوی و بحران‌های‌درون ساختی از دیگر آفت‌های رویکردی است که بدنبال عوامل برون ساختی در تحلیل وقوع انقلاب ۵۷ می‌گردد. فروکاستن انقلاب بر سر چپگرایان، عوامل استعماری و نهایتا بززگ‌نمایی قدرت [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

مجتبی ناصری : ترجمه کتابی از استفانی کرونین در باره انقلاب ایران، …،

انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و «دهه‌ی سرخ ۱۹۷۰» یک تاریخ جهانی – استفانی کرونین، ترجمه: مجتبی ناصری یک گزارش جدید از دهه‌ی جهانیِ ۱۹۷۰ این پرسش را در میان گذاشت: چطور ممکن شد این «دهه‌‌ی [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

٢٢ بهمن، سالگرد خودکشی دست جمعی یا انقلاب رهایی؟ ع. دوشوکی

جمعه ٢٢ بهمن سالروز “خودکشی نهنگ ها” در خلیج طلایی (Golden Bay) نیوزیلند, و انقلاب اسلامی ایران است. خودکشی دست جمعی نهنگ ها یکی از معماهای مبهوت کننده طبیعت است. تئوری های فراوانی در توجیه این پدیده [ادامه]