-

به مناسبت خاموشی هدايت سلطان‌زاده، کادر ارزنده جنبش چپ ايران

در اين سالهای پايانی زندگی و مبارزه با بيماری سرطان، به عنوان متفکری ارزنده در زمينه های مختلف و از جمله سوسياليسم، حقوق مليتها، فدراليسم و ديگر عرصه‌های سياسی – اجتماعی به طرح نقطه نظرات [ادامه]

-

چهلمين سالگرد نبرد حماسی پيشمرگان فدائی : زنده باد خاطره يازده فرزند دلاور مردم

چهلمين سالگرد نبرد حماسی پيشمرگان فدائی زنده باد خاطره يازده فرزند دلاور مردم در ٢٣بهمن ماه ١٣٦١، يازده تن از فرزندان دلاور خلق کرد و يارانی از ساير نقاط ايران، در لباس پيشمرگان فدائی برای دفاع [ادامه]

-

اطلاعيه مشترک : ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلابی که به ثمر نرسید / سه ائتلاف سياسی

در تمام مدت حکومتداری پهلوی دوم جریانات متفاوت فکری و دگراندیشان علی‌الخصوص جریانات وابسته به افکار مارکسیستی تحت سرکوب رژیم بودند و ساواک در سرکوب فعالین وابسته به ملیت‌ها، چپ‌‌ها، دانشجویان هیچ حدومرزی نداشت و [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

“تمامیت ارضی” و خشونت معرفتی

این در حالی است کە دەها مورخ برجستە ایرانی بە دلایل درازمدت، میان‌مدت و کوتاە مدت انقلاب ١٣۵٧ پرداختەاند و آثارشان در دانشگاه‌های مختلف جهان تدریس می‌شود. اسم نبردن از این مورخان ایرانی نمی‌تواند امری [ادامه]