منطقه و جهان

روایت نئولیبرال-گلوبال و فاجعه اوکراین : پایان«پایان تاریخ»-هرمز هوشمند

گفته می شود انسان هائی که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند برای همکاری گسترده نیاز به روایت یا ایدئولوژی مشترک دارند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و “بلوک شرق” و شکل گیری تنها قدرت [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

ديدگاه : جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی

حامد سعیدی اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در سخنرانی در پارلمان این کشور گفت، تهاجم روسیه به اوکراین آغاز یک «چرخش دوران را در تاریخ قاره‌ی ما رقم زد» و افزود: «جهان از این پس، دیگر جهان پیش [ادامه]