مطالب و اخبار گوناگون

کاهش بدهی خارجی : رشد اقتصادی يا کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ؟

دکتر رضا قرشی به بررسی ادعای خامنه‌ای درباره معنای صفر شدن بدهی خارجی ایران در گفتگو voa با رضا قرشی، اقتصاددان : کاهش بدهی خارجی، بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است، نه رشد اقتصادی! دکتر [ادامه]