-

فوتبال جنجالی در تبریز: سوژه‌ای که آفریده شد و بهانه دست بدخواهان داد!

امید اقدمی : پیرامون فوتبال جنجالی در تبریز: سوژه‌ای که آفریده شد و بهانه دست بدخواهان داد! برگرفته از اخبار روز در استادیوم چه گذشت؟ سناریو جنجالی ورزشگاه یادگار امام تبریز، در رابطه با بازی میان تیم‌های تراکتورسازی [ادامه]