منطقه و جهان

تمایل رهبر ترکمنستان به کناره‌گیری و انتخابات زودهنگام در اسفند

پس از ابراز تمایل رهبر ترکمنستان به کناره‌گیری از مقام خود، این کشور قرار است برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ماه آینده برای جایگزینی احتمالی پسر او آماده شود. به گزارش رویترز و به [ادامه]