-

سازمان ملل: ۵۰ میلیون نفر در برده‌داری مدرن زندگی می‌کنند

بر اساس مطالعات سازمان بین‌المللی کار حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان در ازدواج‌های اجباری مورد استثمار قرار می‌گیرند. ۲۸ میلیون نفر نیز به کار اجباری کشانده شده‌اند. این آمار در دو سال اخیر به [ادامه]

-

نکاتی پیرامون تهی‌دستان شهری

محمود طوقی (سايت نقد) نکاتی پیرامون تهی‌دستان شهری چند پرسش: ۱- تهی‌دستان شهری چه کسانی هستند؟۲- چگونه زندگی می‌کنند؟۳- چگونه می‌اندیشند؟ تعریف:تاکنون تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است (۱)، بلکه به‌جای تعریف از ویژگی‌های [ادامه]