مطالب و اخبار گوناگون

جهان در آستانه یک دوره تورمی جدید؟

آگوستین کارستنز، رئیس بانک تسویه‌های بین‌المللی مستقر در بازل – که به عنوان بانک مرکزی برای بانک‌های مرکزی جهان شناخته می‌شود – گفت این خطر قوی وجود دارد که بدون افزایش شدید نرخ‌های بهره (بالاتر [ادامه]