-

سعيد رهنما : در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

نگاهی به کتاب «تغییر جهان بدون کسب قدرت: معنیِ امروزیِ انقلاب»، نوشته جان‌ هالووی[۱] سعيد رهنما شعارِ «جهان را بدون کسب قدرت تغییر دهیم» اولین بار از سوی رهبریِ زاپاتیست‌ها، جنبش دهقانانِ بومیِ منطقه‌ی چیاپاس [ادامه]