-

اعلام “٥٧ درصد افزايش حداقل دستمزد کار” و واکنش اتحادیه آزاد کارگران

وزیر کار (عبدالملکی) در پايان جلسه شورایعالی کار اظهار داشت : “حداقل دستمزد کارگران، ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است”. به گفته وی، قدرت خرید جامعه کارگری در سال آینده ۹ درصد افزایش می‌یابد! اتحاديه آزاد [ادامه]