-

تزهایی درباره‌ی دموکراسی – شیدان وثیق

شیدان وثیق سپتامبر 2022 – شهریور 1401 cvassigh@wanadoo.fr تزهایی درباره‌ی دموکراسی امروزه دموکراسی، که در شکل نمایندگیِ آن تنها در اندک کشورهایی از جهان وجود دارد، با بحرانی ژرف رو‌به‌رو می‌باشد. این بحران، در شرایطی [ادامه]