-

دادگاه حمید نوری در استکهلم : حرفهای تازه – منصوره بهکیش

حرف‌هایی تازه، در دادگاه محاکمه حمید نوری (عباسی) : رحمان درکشیده در روز پنج شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ در دادگاه استکهلم سوئد به عنوان شاهد (لينک متن پی دی اف) رحمان درکشیده از زندانیان سیاسی چپ، همسایه حمید نوری [ادامه]