اعلانات، گزارش

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی؛ چارچوب نظری عام – وبیناری با حضور مهرداد وهابی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی (بخش نخست) جایگاه اسلام بالاخص فقه شیعه در ساختار اقتصادی نظام حاکم بر ایران چیست؟ آیا اسلام سیاسی مابه‌ازای اقتصادی دارد؟ علل گسترش فساد در این [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

کاهش بدهی خارجی : رشد اقتصادی يا کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ؟

دکتر رضا قرشی به بررسی ادعای خامنه‌ای درباره معنای صفر شدن بدهی خارجی ایران در گفتگو voa با رضا قرشی، اقتصاددان : کاهش بدهی خارجی، بیانگر کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است، نه رشد اقتصادی! دکتر [ادامه]