-

اطلاعيه روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران : مراسم مشترک (روز کومه له)، نويد بخش وحدت

پيام روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران مراسم مشترک به مناسبت 26 بهمن ماه (روز کومه له) را نويد بخش وحدت صفوف کومه له می دانيم! هر سال نيروهای مختلفی که تحت عنوان “کومه [ادامه]