منطقه و جهان

منع کار زنان در نهادهای غیردولتی از سوی طالبان و واکنش‌های گسترده جهانی

منع کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی توسط طالبان در افغانستان با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده است و سازمان ملل اعلام کرد که این کار طالبان روند کمک‌رسانی به ۲۸ میلیون نفر را [ادامه]

زنان

صدای اعتراض زنان افغان از درون خانه‌ها و کلاس پنهانی درس

کلاس پنهانی درس، چراغ امیدِ دختران کابل با تسلط طالبان در افغانستان، مدرسه‌های دخترانه مسدود و ۳٫۵ میلیون دانش آموز دختر خانه نشین شدند، سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که بیش از [ادامه]