زنان

ترانه‌های مقاومت، زنان موسیقی‌دان ایرانی و نحوهٴ تبیین هویت

پدرام سمیعی (زمانه) در شرایط امروز ایران در مورد زنان خواندن آواز و نواختن ساز در فضای عمومی یک تابوی پررنگ است. با این‌حال صفحات آنلاین پرشماری توسط زنان هنرمند ایرانی راه‌اندازی شده و این [ادامه]