اعلانات، گزارش

صدایشان باشیم: بیانیەی جمعی دربارە وضعیت وخیم زندانیان زن بویژه سعدا خدیرزادە و نوزاد دخترش

بیانیەی جمعی از کنشگران حوزەهای زنان و کودکان و فعالین سیاسی و مدنی دربارە وضعیت وخیم زندانیان زن بویژه سعدا خدیرزادە و نوزاد دخترش سولینا (آلا) صدایشان باشیم! همراە با رسانەایی شدن خبر هولناک اقدام [ادامه]

-

هشدار عفو بین‌المل : جان یک «زن زندانی باردار» را به بازی گرفته‌اند

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران، جان و سلامت سعدا خدیرزاده، زندانی باردار در بند زنان زندان ارومیه، را «بی‌رحمانه» به بازی گرفته‌اند. خانم خدیرزاده که در هشتمین ماه [ادامه]