-

بررسی تطبیقی نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی: طرحی برای بحث

در تمام نظام‌های انتخاباتی که از نمایندگی نسبی پیروی می‌کنند، یک آستانه (threshold) یا حداقلی از آرا لازمست تا یک حزب بتواند وارد مبارزات انتخاباتی شود که هرچه این درصد بالاتر باشد، احزاب کوچک‌تر شانس [ادامه]

-

سعيد رهنما : در باب بحث‌های «دولت‌محوری» و اختیارباوری

نگاهی به کتاب «تغییر جهان بدون کسب قدرت: معنیِ امروزیِ انقلاب»، نوشته جان‌ هالووی[۱] سعيد رهنما شعارِ «جهان را بدون کسب قدرت تغییر دهیم» اولین بار از سوی رهبریِ زاپاتیست‌ها، جنبش دهقانانِ بومیِ منطقه‌ی چیاپاس [ادامه]