-

پرویز ثابتی کسی است که شکنجه را نظام‌یافته و به مهارت تبدیل کرد / گفتگو با اصغر ایزدی

در هفته‌های گذشته با انتشار عکسی از پرویز ثابتی، از مقام‌های رده بالای ساواک در دوران حکومت شاه که بعد از سال‌ها در انظار عمومی ظاهر شده بود، بحث‌ها درباره اهمیت این حضور، تداوم دادخواهی [ادامه]

يادبود، تاريخی

تجزیەطلبان ایران از صفوی تا قاجاری و پهلوی و خامنەای

اگر بخواهم امتیازات اقتصادی سرسام آوری را کە حکومتهای مرکزی از صفویان تا خامنەای بە کشورهای خارجی در قبال کمک آنان بە ادامە سلطەشان، هدیە کردەاند بە رشتەی نگارش درآورم بدون شک خود “مثنوی هفتاد [ادامه]

حقوق بشر، دادخواهی، ...

امیدواریم بتوانیم به یاری مردم آزادی‌خواه، پرویز ثابتی را به دادگاه بکشانیم. او قاتل است.

خطاب این نامه عموم مردم ایران است. از همه‌ی دادخواهان، از همه‌ی وجدان‌های بیدار، از همه‌ی کسانی که با نفس شکنجه و سرکوب و تبعیض و اعدام مخالف‌اند، می‌خواهیم که این نامه را امضا کنند. [ادامه]

-

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین: انقلاب شکوهمندی که به سرقت رفت

بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین: بمناسبت فرارسیدن 22 بهمن سالگرد انقلاب مردمی و سقوط رژیم دیکتاتوری سلطنت انقلاب شکوهمندی که به سرقت رفت در آستانه 22 بهمن سالروز انقلاب مردمی ایران [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

کدام بدیل؟ کدام راه؟ (ديدگاه)

چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ پرويز صداقت منبع “مقد اقتصاد سياسی” در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کنم با توضیح ویژگی‌های بحران‌های کنونی اقتصادی – اجتماعی در ایران نشان دهم [ادامه]