-

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران

با توجه به شرایط بحرانی جامعه و‌ اهمیت اتحاد طبقاتی و ‌جنبشی در برابر وضعیت‌ حاکم، سندیکا برای همفکری و‌ همکاری با کلیه تشکلهای کارگری، صنفی و ‌مدنی مستقل با توجه به حفظ موازین و [ادامه]

-

اطلاعیه اتحاد بین المللی : اعتصاب غذای رضا شهابی و‌ تداوم بازداشت فعالین کارگری و ‌معلمی

اتحاد بین المللی به کارزار گسترده و همه جانبه خود برای آزادی کلیه فعالین جنبش کارگری و معلمی ایران با تمام قدرت ادامه خواهد داد. ما همچنین خوهان آزادی فوری و بی قید و شرط [ادامه]

-

چهار سنديکای فرانسوی : دو نامه جداگانه درباره‌ی دستگیری‌ها در ایران

چهار تشکل معتبر و عمده سنديکائی در فرانسه، طی دو نامه جداگانه به وزير خارجه فرانسه و مقامات ايران خواستار توجه به وضعيت دستگير شدگان در رابطه با فعالیت‌های صنفی در ايران و آزادی فوری [ادامه]

-

ادامه تهدید و فشارهای امنیتی بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

احضار و بازجویی از کارگران عضو سندیکای شرکت واحد همچنان ادامه دارد. در این رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد بیانیه ای مجدد منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است: روز دوشنبه یازدهم بهمن، آقایان [ادامه]