مطالب و اخبار گوناگون

مقوله جنگ و زنان، هیچ دانش عینی بیطرف وجود ندارد

مارتا اریکسون باز استاد دانشکده مطالعات جهانی در دانشگاه گوتنبرگ : مقوله جنگ و زنان , هیچ دانش عینی بیطرف وجود ندارد ترجمه : دکتر سیمین صبری خانم مارتا اریکسون باز که استاد دانشگاه گوتنبرگ [ادامه]

زنان

بررسی خشونت عليه زنان / ميزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران – ميز گرد بررسی خشونت عليه زنان، 26 نوامبر 2021 با همراهی خانمها : دکتر ژاله تبريزی، طاهره صادقی، دکتر سيمين صبری – گرداننده : ايراندحت انصاری لينک [ادامه]